Подписаться
Вікторія Боковець / Bokovets Viktoriia
Вікторія Боковець / Bokovets Viktoriia
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління
ВВ Швед, ВВ Боковець
Вінниця: ВФЕУ, 2012
212012
Розроблення мотиваційних механізмів–прискорення інноваційної діяльності підприємств
ВВ Боковець
Економіка і суспільство, 395-398, 2017
142017
Менеджмент: навч. посіб.
ВВ Боковець
Вінниця: ВФЕУ, 2012
122012
Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ВВ Боковець
Вінниця: ВФЕУ, 56-58, 2010
92010
Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions
VV Bokovets, NL Zamkova, NM Makhnachova
Науковий вісник Полісся 2 (4 (12)), 27-32, 2017
82017
Теоретико-методичні засади управління корпораціями: монографія
ВВ Боковець
ВВ Боковець–К.: Кондор, 2015
72015
Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією
ВВ Боковець
Экономика: реалии времени, 123-128, 2015
72015
The ways of improving the innovation management in Ukraine using the international development
SS V. Bokovets, O. Moskvichova, I. Hryhoruk
European Journal of Sustainable Development, 203-210., 2020
62020
Ефективність корпоративного управління на підприємствах
ВВ Боковець
Глобальні та національні проблеми економіки, 328-331, 2015
62015
Стратегiчне управлiння
ВВ Швед, ВВ Боковець
62012
Методичні підходи діагностики підприємств у сучасних умовах господарювання
ВВ Боковець
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 14-19, 2019
52019
Особливості управління інноваційною діяльністю сучасними підприємствами/
ЮІС В.В. Боковець, Р.П. Мазуренко
Економіка та суспільство, 280-286, 2018
52018
Управління інноваціями:[навч. посіб.]
НЛ Замкова, ВВ Боковець
Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017
52017
Стратегiчне управлiння: навч. посiб
ВВ Швед, ВВ Боковець
52012
та ін. Підприємництво: навч. посіб
ВВ Боковець
Вінниця: ВФЕУ 506, 2, 2010
52010
Електронна торгівля і її значення для розвитку бізнесу
ВВ Боковець, ЛП Давидюк
ВІСНИК, 1210, 2021
42021
Вплив COVID-19 на зовнішню трудову міграцію українців.
ООП 4. Боковець В.В., Давидюк Л.П.
Вісник Хмельницького національного ун-ту. Серія: Економічні науки …, 2021
42021
Людський потенціал як невід’ємна складова розвитку економіки
ОСМ В.В. Боковець, І.А. Григорук
колективна монографія.«Розвиток економіки та сучасний рівень менеджменту …, 2019
42019
ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ЗДЄ Боковець В.В., Денисевич Є.С.
ІНФРАСТРУКТУРА РИНК У Електронний науково-практичний журнал, 2018
42018
Удосконалення управління інноваційними процесами на сучасних підприємствах
ВВ Боковець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20