Подписаться
Vadym Kirman  Вадим Кірман  Вадим Кирман V. Kirman Кірман В. К.
Vadym Kirman Вадим Кірман Вадим Кирман V. Kirman Кірман В. К.
доцент комунального закладу вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти"
Подтвержден адрес электронной почты в домене dano.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зміст і структура математичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів
НА Тарасенкова, ВК Кірман
Математика в школі 6, 3-9, 2008
402008
Системний аналіз математичної компетентності вчителя географії
В Кірман, Е Соколова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
142020
Векторна модель математичної компетентності вчителя математики та підходи до її ідентифікації
ВК Кірман
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
142017
Структурно-параметрична модель математичної компетентності вчителя біології та підходи до її ідентифікації
ВК Кірман, ГГ Чаус
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
62020
Методична система вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю
ВК Кірман
«Теорія та методика навчання математики»/Вадим Кімович Кірман, 2010
62010
Вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю
ВК Кірман
Посібник для вчителів. Д.: Вид-во «Свідлер, 2009
62009
Рівні аргументації в процесі навчання математики
ВК Кірман
Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Міжнар. наук …, 0
4
Формування готовності до пропедевтичної діяльності вчителів математики та природничих дисциплін
ВК Кірман
Редакційна колегія, 51, 2020
22020
Експериментальна апробація технологій моніторингу математичної грамотності
В Кірман, Л Швидун
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
12016
Підходи до побудови адаптивної матричної системи навчання математики
ВК Кірман
12013
Обґрунтування методу інтервалів та його узагальнень у шкільному курсі математики
ВК Кірман
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
12012
Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний збірник наукових робіт. Вип. 32
ВБ Милушев, ВО Швець, ЛО Соколенко, ОП Вашуленко, ...
Донецький національний університет, 2009
12009
Реалізація зв’язків змістової лінії функцій зі стохастичною лінією
ВК Кірман
Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. збірник наук. робіт …, 2009
12009
Дослідження періодичних функцій при поглибленому вивченні математики
ВК Кірман
Дидактична математика: проблеми і дослідження: Міжнар. збірн. наук. робіт …, 2005
12005
Системи лінійних рівнянь та теорія подільності в структурі математичної компетентності вчителя хімії
M Nеkrаsоvа
ScienceRise: Pedagogical Education, 56-62, 2024
2024
РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ АДАПТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
В Кірман, О Добрянська
Перспективи та інновації науки, 2024
2024
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ” НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГІЇ
В Прокуда, І Баланенко, В Кірман, Г Чаус
Перспективи та інновації науки, 2024
2024
СИСТEМИ ЛIНIЙНИХ РIВНЯНЬ ТA ТEOРIЯ ПOДIЛЬНOСТI В СТРУКТУРI МAТEМAТИЧНOЇ КOМПEТEНТНOСТI ВЧИТEЛЯ ХIМIЇ.
ВК Кірман, ММ Некрасова
ScienceRise: Pedagogical Education 59 (2), 2024
2024
Стереометричні задачі на доведення в системі розвитку професійної компетентності вчителів
ВК Кірман, ЛМ Харлаш
Тайп, 2020
2020
ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВА СКЛАДОВА У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
ВК Кірман
Вісник Національного університету" Чернігівський колегіум" імені ТГ …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20