Follow
Марія Владимирова
Марія Владимирова
O.M. Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оценка инновационного потенциала регионов на основе таксонометрического метода
ПТ Бубенко, МС Владимирова
Науковий інформаційний журнал Бізнес-інформ, 2, 2009
142009
Конспект лекцій з курсу Інноваційний розвиток підприємства(для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр спеціальностей 051–Економіка. Економіка…
ПТ Бубенко, МС Владимирова
122016
Формування екологічного маркетингу на підприємстві
МС Владимирова
Young 31 (4), 2016
42016
Инновационные тенденции в ЖКХ и их влияние на организационно–экономический механизм управления развитием
МС Владимирова
Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) 4 (2), 23-30, 2013
32013
Дослідження ринку консалтингових послуг в Україні
МС Владимирова, ЮО МАНЬКОВСЬКА
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2017
22017
Людський фактор в інноваційному розвитку
МС Владимирова
Комунальне господарство міст, 400-408, 2013
22013
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
МС Владимирова, ОО Конопліна, ОП Бубенко
Коммунальное хозяйство городов, 111-118, 2010
22010
Організаційні аспекти застосування методів матричного моделювання в оцінці економічного ризику діяльності підприємств
ТІ Світлична
Коммунальное хозяйство городов, 398-403, 0
1
Владимирова МС, Кришталь ВМ Розвиток урбанізованих територій
МС Владимирова, ВМ Кришталь
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Владимирова МС, Чагіна АЮ Головні технології розумних міст
МС Владимирова, АЮ Чагіна
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Костюк ВО, Владимирова МС Розрахунок впливу інноваційного підприємництва на зростання економічних показників роботи підприємства
ВО Костюк, МС Владимирова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Владимирова МС, Канівець ДО Стратегія розвитку туристичної діяльності України
МС Владимирова, ДО Канівець
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Владимирова МС, Гайдукова ТО Інформаційні технології в менеджменті
МС Владимирова, ТО Гайдукова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Владимирова МС, Колеснік ЄФ Особливості розвитку академічного підприємництва в Україні
МС Владимирова, ЄФ Колеснік
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Владимирова МС, Кандира МС Формування бізнес-моделі компанії: Array
МС Владимирова, МС Кандира
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Аналіз впливу інноваційного підприємництва на зростання економічних показників роботи підприємства
ВО Костюк, МС Владимирова
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Засади сталого розвитку при формуванні системи державного управління регіональним розвитком
МС Владимирова, ОС Бездітко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018
2018
Робоча програма навчальної дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності для здобувачів ступеня вищої освіти Бакалавр зі спеціальності 076 Підприємництво…
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
2018
Реконструкція історичного центру міста як елемент стратегії розвитку регіону
МС Владимирова, ВО Рижкова
Молодий вчений, 626-629, 2017
2017
Підприємництво як фактор динамізму ринкової економіки
МС Владимирова, ІВ Зубенко
Молодий вчений, 517-520, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20