Подписаться
Elena I. Kolotiuk, Олена І. Колотюк (ORCID:0000-0002-7824-553X)
Elena I. Kolotiuk, Олена І. Колотюк (ORCID:0000-0002-7824-553X)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз інструментарію дослідження інноваційного розвитку підприємства
ДЮ Крамськой, ОІ Колотюк
Бізнес Інформ, 253-258, 2013
102013
Маркетингова діяльність підприємства
НВ Карпенко, ВС Галібаренко
62020
Інноваційна діяльність як складова конкурентного потенціалу підприємства
ОІ Колотюк
НТУ" ХПІ", 2016
42016
Інноваційна культура сучасного підприємства
ТО Погорєлова, ОІ Колотюк, АС Шевченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2014
42014
Інноваційна пасивність українських підприємств на сучасному етапі: причини, наслідки та шляхи подолання
ОІ Колотюк, РП Татарчук
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
32013
Моделювання світлових приладів на основі світлодіодів
АП Колотюк, ВО Шевченко
Lighting Engineering & Power Engineering, 24-30, 2010
32010
Особливості розвитку та функціонування ринку сільськогосподарської продукції в міжнародних відносинах
ІО Новік, ОІ Колотюк
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Особливості маркетингу інновацій
ОІ Колотюк, ЮО Будякіна
Вісник НТУ «ХПІ, 1169, 2015
22015
Формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства
ОІ Колотюк, ОМ Шукун, ІС Локтіонова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
22013
Анализ инструментария исследования инновационного развития предприятия
ДЮ Крамской, ЕИ Колотюк
Бизнес информ, 253-258, 2013
22013
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЮС Простакова, ОІ Колотюк
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
12022
Формування конкурентних переваг підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції
ПГ Перерва, МО Попов, ОІ Колотюк
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2019
12019
Туристична привабливість регіону як один із ключових факторів його конкурентоспроможності
М Кармінська-Бєлоброва, В Матросова, Н Шматько, М Глізнуца, ...
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
12019
Методичні рекомендації до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни" Діагностика діяльності підприємств та організацій"
ВВ Сисоєв, ОІ Колотюк
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Аутсорсинг на сторожі моніторингу конкурентного потенціалу промислового підприємства
ОІ Колотюк
Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ …, 2018
12018
Ключові показники ефективності системі автоматизованого управління запасами на підприємствах
ОІ Колотюк
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Формування конкурентних переваг продукції промислових підприємств
ЄВ Ковальов, ТВ Давидюк, ОІ Колотюк, ПГ Перерва
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць …, 2016
12016
Процес планування інноваційної стратегії організації
ОІ Колотюк, ЮО Будякіна
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" » Технічний прогрес та …, 2015
12015
Інноваційний прорив: можливості для України
ОВ Попадинець, ОІ Колотюк
Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць.—Харків: НТУ «ХПІ, 6-9, 2011
12011
Оцінка впливу інтелектуальної власності на ефективність бізнес-процесів
О Колотюк, П Перерва, І Зеленяк
Видавничий дім" Києво-Могилянська академія", 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20