Конопельцева Олена Олександрівна, Konopeltseva Olena
Конопельцева Олена Олександрівна, Konopeltseva Olena
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Медичний огляд як елемент фактичного складу виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин
ОО Конопельцева
ОО Конопельцева, 2011
62011
Право на працю як субʼєктивне право людини: теоретико-правовий погляд на проблему
ОД Гостюк
Підприємництво, господарство і право.-2018.-№ 7.-С. 92-96, 2018
52018
Щодо співвідношення понять припинення трудового довору, розірвання трудового договору та звільнення
ОО Конопельцева
Право та інновації, 54-59, 2018
32018
Юридична характеристика права на працю: поняття і зміст
ОО Конопельцева
Право і суспільство, 74-81, 2016
32016
Заборона примусової праці як принцип трудового права
ОО Конопельцева
Право та інновації, 98-104, 2017
12017
Правові аспекти організації й проведення медичного огляду працівників навчально–виховних закладів
ОО Конопельцева
Право та інновації, 185-191, 2016
12016
Стан здоров’я працівника як одна з вимог при прийнятті на роботу
ОО Конопельцева
Порівняльно-аналітичне право, 163-166, 2014
12014
Випадки відсторонення працівників від роботи та їх правове регулювання
ОО Конопельцева
Право і суспільство, 126-131, 2014
12014
Стан зДоров’я працівниКа яК піДСтава розірвання трУДового ДоговорУ за ініціативою роботоДавця
ОО Конопельцева
Проблемы законности, 2020
2020
Employee’s state of health as a reason for termination of an employment contract at the initiative of the employer
ОО Конопельцева
Problems of Legality, 2020
2020
ҐЕНЕЗА І СУТНІСТЬ ПРАВА НА ПРАЦЮ
ІП Жигалкін, ПІ Жигалкін, ОО Конопельцева, РЗ Лівшиць, ...
2020
Правові аспекти організації та проведення медичного огляду водіїв
ОО Конопельцева
Право і суспільство, 84-90, 2015
2015
Деякі питання працевлаштування інвалідів
ОО Конопельцева
Сумський державний університет, 2014
2014
Деякі проблемні питання щодо відсторонення працівника від роботи
ОО Конопельцева
2014
Щодо визначення поняття «медичного огляду» та його правове регулювання
ОО Конопельцева
2013
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Право соціального забезпечення: навч. посіб.: електронне вид.
СМ Прилипко, ГС Гончарова, ВВ Юровська, ОО Конопельцева, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Щодо удосконалення організації самостійної роботи студентів
ОО Конопельцева
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОО КОНОПЕЛЬЦЕВА
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОО КОНОПЕЛЬЦЕВА
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20