Конопельцева Олена Олександрівна
Конопельцева Олена Олександрівна
НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра трудового права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Медичний огляд як елемент фактичного складу виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин
ОО Конопельцева
ОО Конопельцева, 2011
52011
Випадки відсторонення працівників від роботи та їх правове регулювання
ОО Конопельцева
Право і суспільство, 126-131, 2014
12014
ПРАВО НА ПРАЦЮ ЯК СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ЛЮ Бугров, ВЯ Бурак, ВВ Жернаков, НД Гетьманцева, ГС Гончарова, ...
2018
ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ЯК ПРИНЦИП ТРУДОВОГО ПРАВА
ОО КОНОПЕЛЬЦЕВА
2017
Правові аспекти організації й проведення медичного огляду працівників навчально–виховних закладів
ОО Конопельцева
Право та інновації, 185-191, 2016
2016
Правові аспекти організації та проведення медичного огляду водіїв
ОО Конопельцева
Право і суспільство, 84-90, 2015
2015
Деякі питання працевлаштування інвалідів
ОО Конопельцева
Сумський державний університет, 2014
2014
Деякі проблемні питання щодо відсторонення працівника від роботи
ОО Конопельцева
2014
Щодо визначення поняття «медичного огляду» та його правове регулювання
ОО Конопельцева
2013
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Право соціального забезпечення: навч. посіб.: електронне вид.
СМ Прилипко, ГС Гончарова, ВВ Юровська, ОО Конопельцева, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Щодо удосконалення організації самостійної роботи студентів
ОО Конопельцева
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОО КОНОПЕЛЬЦЕВА
ЗАБОРОНА НЕОБҐРУНТОВАНОЇ ВІДМОВи У ПРиЙНЯТТІ НА РОБОТУ ЯК ЮРиДиЧНА ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ
ОО Конопельцева
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 0
СТАН ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКА ЯК ОДНА З ВИМОГ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ THE HEALTH STATYS OF THE EMPLOYEE AS ONE OF CONDITIONS FOR EMPLOYMENT
ОО Конопельцева
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15