Follow
Татьяна Козуля (Tatiana Kozulia) ORCID: 0000-0001-5107-9140
Татьяна Козуля (Tatiana Kozulia) ORCID: 0000-0001-5107-9140
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-практические основы методологии комплексной оценки экологичности территориальных и объектовых систем.
ТВ Козуля
Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014
18*2014
Процеси екологічного регулювання. Концепція корпоративної екологічної системи
ТВ Козуля
НТУ «ХПИ», 2010
162010
КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГіЧНА ОЦіНКА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ КОМПЛЕКСіВ НА ОСНОВі MIPSі РИЗИКАНАЛіЗУ
ТВ Козуля, ДІ Ємельянова, ММ Козуля
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (10 (69)), 8-13, 2014
122014
Теоретико-практичні основи методології комплексної оцінки екологічності територіальних і об’єктових систем
ТВ Козуля, НВ Шаронова, ДІ Ємельянова, ММ Козуля
Проблеми інформаційних технологій, 29-36, 2012
92012
Entropy as Substratum of identifying the Corporative Ecological system (CES) condition
ТВ Козуля, НВ Шаронова
Вестник Херсонского национального технического университета, 518-527, 2008
9*2008
Моделирование структуры и идентификация состояния корпоративной экологической системы (КЭС)
ТВ Козуля, НВ Шаронова
Проблеми інформаційних технологій, 001, 2007
92007
Синергетика і прийняття управлінського рішення в умовах функціонування корпоративної екологічної системи
НВ Шаронова, ТВ Козуля
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 31-36, 2005
92005
Екологічний ризик на різних рівнях дослідження природно-техногенних систем, інформаційне забезпечення його оцінки
ТВ Козуля, ДІ Ємельянова
Проблеми інформаційних технологій, 138-145, 2015
82015
Complex ecological estimation of natural and manmade complexes which basis on MIPS-and risk analysis
TV Kozulia, DI Emel'ianova, MM Kozulia
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (10), 69, 2014
82014
Місце екологічного портрету території в інформаційному забезпеченні систем моніторингу
ТВ Козуля, СЮ Петрухін
Вестник Херсонского национального технического университета, 27, 2007
82007
Формування знань-орієнтованих баз даних для визначення комплексної методики ідентифікації якості складних систем
ТВ Козуля, НВ Шаронова, ММ Козуля, ЯВ Святкін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (2 (79)), 13-21, 2016
72016
Теоретичні аспекти створення корпоративної системи екологічного управління
ТВ Козуля
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 10, 2005
72005
Wall conditioning discharges driven by Т-shaped antenna in Uragan-2M
AV Lozin, MM Kozulia, VB Korovin, AA Beletskii, GP Glazunov, ...
Вопросы атомной науки и техники, 2018
62018
Alfv´ en Plasma Heating in Stellarator Uragan-2M
VE Moiseenko, AV Lozin, MM Kozulia, YK Mironov, VS Romanov, ...
Ukrainian Journal of Physics 62 (4), 311-311, 2017
62017
Методическое обеспечение оценки воздействия техногенных объектов на окружающую среду
АМ Касимов, ТВ Козуля, ДИ Емельянова, ММ Козуля
Кубанский государственный аграрный университет, 2016
62016
Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки екологічності системних об'єктів
ТВ Козуля, НВ Шаронова, Д Ємельянова, ММ Козуля
Навчально-науковий комплекс" Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ" КПІ", 2014
62014
Информационно-программное обеспечение оценки качества и безопасности объектов исследования мониторинговых систем
ТВ Козуля, НВ Шаронова, ММ Козуля, ЯВ Святкин
52015
Оцінка якості системних об’єктів навколишнього середовища на основі метода компараторної ідентифікації
ТВ Козуля, МО Білова
Херсонський національний технічний університет, 2013
52013
Методи i модель системи комплексного оцінювання екологічного стану природно-техногенних територій
ОМ Касімов, ТВ Козуля, ВВ Гагарін, Д Ємельянова, ММ Козуля
Украинский научно-технический центр металлургической промышленности …, 2013
52013
Система підтримки прийняття екологічного рішення в умовах концепції КЕС і новітніх технологій екологічного аналізу
ТВ Козуля, ДІ Ємельянова
Вестник Херсонского национального технического университета, 38, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20