Подписаться
Засєкін Дмитро Адамович
Засєкін Дмитро Адамович
НУБіП України факультет ветеринарної медицини кафедра гігієни
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
та ЄС–без антибіотиків у кормах і продукції тваринництва!/Д. Засєкін, В. Прус, О. Рева
Д Засєкін
Ветеринарна медицина України, 30-31, 2006
282006
Санітарно-гігієнічні умови утримання птиці за органічного вирощування як чинник продуктивності
MD Kucheruk, DA Zasekin, RO Dymko, OA Shcherbyna
Біоресурси і природокористування 9 (5-6), 116-124, 2017
252017
До питання надходження важких металів в організм тварин
ДА Засєкін
Вісник аграрної науки, 59-61, 1999
241999
Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин
ДА Засєкін
Національний аграрний університет, 2002
202002
Стан українського ринку м’яса і м’ясопродуктів
T PICHKUR, G BANDURENKO, D ZASYEKIN
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL" COMMODITIES AND MARKETS" 12 (2 …, 2011
192011
Детоксикація надлишку важких металів в організмі тварин–запорука збереження здоров’я та одержання екологічно чистої тварин-ницької продукції
ДА Засєкін
Науковий вісник НАУ.–2000.–Вип 28, 258-269, 2000
192000
Sanitarno-hihiienichni umovy utrymannia ptytsi za orhanichnoho vyroshchuvannia yak chynnyk produktyvnosti [Sanitary and hygienic conditions of poultry keeping for organic …
MD Kucheruk, DA Zasiekin, RO Dymko, OA Shcherbyna
Bioresursy i pryrodokorystuvannia Ukrainy 9, 5-6, 2017
162017
Перспективи застосування нанорозмірного срібла у птахівничій галузі України
ДА Засєкін
Сучасне птахівництво, 7-11, 2008
122008
Вплив різних концентрацій колоїдного срібла на мікробіоценоз кишечника перепелів породи фараон
ДА Засєкін, СВ Шуляк, МД Кучерук
Сучасне птахівництво, 25-27, 2012
112012
Чи є зв’язок між вмістом важких металів у насінні та здоров’ям тварин?
Д Засєкін
Ветеринарна медицина України, 14-15, 2000
112000
Вміст важких металів у м’ясі та субпродуктах корів з екологічно різних господарств України
ДА Засєкін
Науковий вісник НАУ.–2000.–Вип 24, 25-28, 2000
112000
Вміст важких металів у ґрунтах та можливість виникнення токсикозів у тварин
ДА Засєкін
Ветеринарна медицина України, 12-13, 1999
111999
Окислювально-антиоксидантна система в організмі телят в нормі та при патології
В Постоєнко, Д Засєкін
ветеринарна медицина України, 16-19, 2004
102004
Розвиток патологічного процесу у тварин за умов отруєння їх організму солями важких металів
ДА Засєкін
Науковий вісник НАУ.–2001.–Вип 42, 90-95, 2001
102001
Санітарно-гігієнічні вимоги ведення птахівництва
ДА Засєкін, ВМ Поляковський
Сучасне птахівництво, 7-9, 2005
92005
Природній цеоліт як фактор зниження рівня важких металів в організмі тварин
ДА Засікін
Ветеринарна медицина України, 36-37, 2000
92000
Санітарні норми для тваринницьких та переробних підприємств України: навч. посіб
ДА Засєкін, ВМ Поляковський, ВВ Соломон
К.: Центр учбової літератури, 2015
82015
Вплив наночастинок срібла на мікробне забруднення води
ДА Засєкін
Здоров’я тварин і ліки, 15, 2009
82009
Санітарно-гігієнічні, мікробіологічні та біоетичні аспекти утримання курчат-бройлерів
МД Кучерук, ДА Засєкін
НАУК НИК, 100, 2007
82007
Detoksykatsiia nadlyshku vazhkykh metaliv v orhanizmi tvaryn–zaporuka zberezhennia zdorov’ia ta oderzhannia ekolohichno chystoi produktsii
DA Zasiekin
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu 28, 258-269, 2000
82000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20