Подписаться
Некоз Ірина Веніамінівна
Некоз Ірина Веніамінівна
кандидат пед. наук, доцент, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене vu.cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Preconditions and Preparatory Steps of Implementing CLIL for Future Mathematics Teachers
IN Nina Tarasenkova, Iryna Akulenko, Iryna Kulish
Universal Journal of Educational Research 8, 971-982, 2020
162020
Формування пізнавальних інтересів студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (на матеріалі вивчення іноземних мов)
ІВ Некоз
ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної …, 2004
122004
До проблеми формування та розвитку навички вирішення реальних проблем та інновацій у вищій освіті
І Куліш, І Некоз, Г Королюк
Вісник науки та освіти, 2023
32023
Scaffolding Strategies as an Effective Technology in Teaching ESP.
KH Kulish I., Nekoz I.
Bulletin of Cherkasy University. Series: Pedagogical sciences., P. 42-48., 2021
1*2021
Іноземна мова та професійна підготовка туристичних кадрів у вищій школі
ІВ Некоз
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
12018
Розвиток у студентів творчої ініціативи і дослідницьких навичок
ІВ Некоз
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
12016
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ СПРИЯННЯ ПОБУДОВИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
І Куліш, І Некоз, Г Королюк
Перспективи та інновації науки, 2024
2024
Використання ІКТ як ключової навички 21 століття в освітньому процесі університету
ІМ Куліш, І Некоз
Актуальні проблеми сучасного перекладознавства: збірник матеріалів ІІІ …, 2023
2023
Співпраця як необхідна навичка 21-го століття в контексті вивчення іноземної мови професійного спрямування
І Куліш, І Некоз
Перспективи та інновації науки, 2022
2022
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ФАХОВОГО ЗМІСТУ Й ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: АНАЛІЗ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ
НА Тарасенкова, ІА Акуленко, ІМ Куліш, ІВ Некоз
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 32-35, 2021
2021
Інтегроване навчання математики та іноземної мови – тенденції та виклики сьогодення.
НІ 1. Тарасенкова Н., Акуленко І., Куліш І.
Збірник матеріалів ХІІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет …, 2021
2021
ПІДХІД CLIL: ОСОБЛИВОСТІ І ВАРІАНТИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗМІСТУ ТА МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ГО Королюк, ІМ Куліш, ІВ Некоз
EDITORIAL BOARD, 387, 2021
2021
Developing Instructional Materials for Hands-On MLIL (Tertiary Education). Competentization and mathematical education: monograph.
NI Tarasenkova N., Akylenko I, Kulish I.
monograph. Eds. prof. N. Tarasenkova, & L. Kyba., Р. 98-111., 2021
2021
The Role of Project Method in Motsvating to Learning English for Specific Purposes by Future Specialists in Tourism Industry
ІН Ірина Куліш
Scientific and Practical Conference Study of Modern Problems of Civilization …, 2020
2020
Роль вхідного та проміжного тестування з іноземної мови в активізації навчальної діяльності студентів університету
ІН Ірина Куліш
ХІ Міжнародна науково-методична конференція Лінгвістична підготовка …, 2020
2020
Some aspects of Content and Language Integrated Learning of Mathematics and English
IN Nina Tarasenkova, Iryna Akulenko, Iryna Kulish
ІІ Міжнародна наукова конференція "Освіта і наука у мінливому світі" 1, 185-187, 2020
2020
Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика, Вип. 5/наук. ред.: ВП Мусієнко [та ін.].-
СА Жаботинська, ВФ Велівченко, ІВ Богданова, ЛВ Корновенко, ...
Гордієнко ЄІ, 2020
2020
Аспекти мотиваційної складової процесу вивчення іноземної мови професійного спрямування
ІМ Куліш, ІВ Некоз
Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення: збірник …, 2019
2019
Роль конференцій у вивченні іноземних мов студентами немовних спеціальностей
ІВ Некоз
Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів …, 2018
2018
ПИТАННЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
ІВ Некоз
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20