Follow
Воробьев Леонид|Л. Воробйов|L. Vorobiov|Vorobyov|Vorobiev
Воробьев Леонид|Л. Воробйов|L. Vorobiov|Vorobyov|Vorobiev
Інститут технічної теплофізики НАН України|Institute of Engineering Thermophysics|Институт
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бомбовые калориметры для определения теплоты сгорания топлива
ЛИ Воробьев, ТГ Грищенко, ЛВ Декуша
Инженерно-физический журнал 70 (5), 828-839, 1997
311997
Вивчення впливу стану води в харчових рослинних матеріалах на теплоту випаровування
НВ Дмитренко, НС Дубовікова, ЮФ Снєжкін, ВА Михайлик, ЛВ Декуша, ...
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 71-75, 2011
162011
О реальных физических свойствах и возможностях «теплоизолирующих» красок
ЛВ Декуша, ТГ Грищенко, ЛИ Воробьев, АГ Мазуренко, ВИ Шаповалов
Промышленная теплотехника 28 (5), 93-96, 2006
152006
Квазідиференційний калориметр теплового потоку для визначення теплоти згоряння
ЛВ Декуша, ЛЙ Воробйов, ТГ Грищенко, ЗА Бурова, ОО Назаренко, ...
Метрологія та прилади, 27-31, 2011
12*2011
Research of Energy Characteristics of Municipal Solid Waste in Cherkassy
O Sigal, Q Boulanger, L Vorobiov, N Pavliuk, R Serhiienko
Sumy State University, 2018
112018
Теплометрия: теория, метрология, практика
ТГ Грищенко, ЛВ Декуша, ЛИ Воробьев, ЗА Бурова, ОЛ Декуша, ...
Книга 1, 2017
112017
Теплометрический прибор синхронного термического анализа для определения удельной теплоты испарения
ЛИВ НС Дубовикова, ЮФ Снежкин, ЛВ Декуша
Промышленная теплотехника 35 (2), 87 - 95, 2013
112013
Установка для вимірювання коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів ИТ-7С
З Бурова, Л Воробйов, Л Декуша, О Декуша
Метрологія та прилади: Науково-виробничий журнал.–Харків, 9-15, 2009
112009
The heat exchange simulation in the device for measuring the emissivity of coatings and material surfaces
V Babak, O Dekusha, L Vorobiov, L Dekusha, S Kobzar, S Ivanov
2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2019
92019
Определение теплотворной способности биотопливных смесей
ЛИ Воробьев, ЛН Грабов, ЛВ Декуша, ОА Назаренко, АИ Шматок
Промышленная теплотехника, 2011
72011
Теоретическое обоснование прибора для экспресс-определения коэффициентов теплопроводности твердых материалов
ЛВ Декуша, ТГ Грищенко, ТВ Менделеева, ЛИ Воробьев, ОЛ Декуша
Промышленная теплотехника 26 (4), 76, 2004
72004
Исследование материалов для эффективной тепло-и хладоизоляции холодильных и морозильных камер
ЗА Бурова, ЛВ Декуша, ЛИ Воробьев
Научные труды SWORLD 10 (3), 88-92, 2015
62015
Особенности экспресс-измерения теплопроводности на образце конечной толщины прибором ИТ-8
ЛВ Декуша, ЛИ Воробьев, ТВ Менделеева, ОЛ Декуша
Промышленная теплотехника 26 (5), 76-82, 2004
62004
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У КВАЗІДИФЕРЕНЦІАЛЬНОМУКАЛОРИМЕТРІ
ЛЙ Воробйов, РВ Сергієнко, ЗА Бурова, ОО Назаренко
Промышленная теплотехника 39 (4), 81-87, 2017
5*2017
Ефективний тепловий опір перетворювача теплового потоку виду допоміжної стінки
Т Грищенко, Л Декуша, Є Шмаров, Л Воробйов
Метрологія та прилади: Науково-виробничий журнал.–Харків, 20-26, 2012
52012
Теплофізичні властивості природного ґрунту
БІ Басок, ЛЙ Воробйов, ВА Михайлик, АО Луніна
Промышленная теплотехника, 2008
52008
Особенности проектирования малоинерционных ПТП для исследования нестационарного теплообмена
Л Декуша, Л Воробьев, Т Грищенко, О Декуша, Г Пархоменко
Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науковотехнічний збірник …, 2008
52008
Исследование влияния параметров конструкции кондуктивного бомбового калориметра на погрешности измерения.
ЛИ Воробьев, ЛВ Декуша, ТГ Грищенко
Промышленная теплотехника 23 (6), 141-146, 2001
52001
Калориметричний аналіз композитних палив з біомаси на основі соломи пшениці
ЄВ Скляренко, ЛЙ Воробйов
The scientific heritage, No 32, 38-43, 2019
42019
Засоби вимірювання радіаційного теплообміну та інсоляції
СІ Ковтун, СО Іванов, ЛВ Декуша, ОЛ Декуша, ЛЙ Воробйов
World science 5 (7 (35)), 31-38, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20