Подписаться
Ольга Лісна
Ольга Лісна
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Декоративно-художественное освещение архитектурной среды: Учебное пособие
ОИ Лесная
132008
Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища.
ОІ Лісна
Міжнародний науково-технічний журнал" Світлотехніка та Електроенергетика", 77-77, 2010
112010
Роль освещения в динамической архитектуре современного города
ЛА Назаренко, ВС Чернец, ОИ Лесная, АЮ Кононенко
Lighting Engineering & Power Engineering, 4-10, 2013
12013
Искусство освещения
ОИ Лесная, ВС Чернец, ИВ Паракуда
Lighting Engineering & Power Engineering, 58-61, 2013
12013
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ в проектування і технологію виготовлення одягу» ОП «Дизайн-технології, конструювання та сучасне …
ГА Ріпка, ОМ Сарана
СНУ ім. В. Даля, 2024
2024
Методичний посібник з дисципліни" Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 …
МІ Пилипець, ЛМ Данильченко, ІГ Ткаченко, ХТ Радик
ТНТУ ім І. Пулюя, 2018
2018
Метод анализа иерархий в задачах светового дизайна
АВ Прокопов, АС Чернец, ОИ Лесная
Lighting Engineering & Power Engineering, 11-17, 2012
2012
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни" Економічна діагностика"
АС Козинець, ІЛ Плєтникова, ВО Зубенко
2009
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ВС Чернець, ОІ Лісна, ОМ Ляшенко, ДП Зубков
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ОІ Лісна, ОМ Ляшенко, ВС Чернець
Курс дистанційного навчання з навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 2 курсу усіх форм навчання за напрямом: 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія».
ОІ Лісна
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Установки декоративно-художнього освітлення і реклама»(для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних …
ОІ Лісна
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ОІ Лісна, ОМ Ляшенко, ВС Чернець
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Мистецтво освітлення та технології освітлення»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо …
ОІ Лісна
Влияние эксплуатационных факторов на долговечность люминесцентных ламп
ЛД Гуракова, ВН Полищук, ОИ Лесная
Коммунальное хозяйство городов, 230-234, 0
Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки і системи» і «Проектування, монтаж та експлуатація освітлювальних установок»(№ 558)
НО Ільїна, ОІ Лісна, ОМ Ляшенко
Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять з курсу «Світлотехнічні установки та системи»
НО Ільїна, ОІ Лісна, ОМ Ляшенко
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 …
ОІ Лісна, ОМ Ляшенко, ВС Чернець
Наскрізна програма практик і методичні вказівки до їх проведення (№ 1096)
ЛА Назаренко, ОІ Лісна, ВМ Поліщук
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та системи»(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0906 …
ОІ Лісна
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20