Подписаться
Bezrodny MK / Mikhail K. Bezrodny / Михаил Безродный / Михайло Безродний/Bezrodniy M.K. / Безродный
Bezrodny MK / Mikhail K. Bezrodny / Михаил Безродный / Михайло Безродний/Bezrodniy M.K. / Безродный
професор НТУУ "КПІ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика
МК Безродный, ИЛ Пиоро, ТО Костюк
Факт, 2005
1572005
Двухфазные термосифоны в промышленной теплотехнике
МК Безродный, СС Волков, ВФ Мокляк
441991
Transfer processes in two-phase thermosyphon systems
MK Bezrodny, IL Pioro, TO Kostyuk
Theory and practice, 2005
372005
Transfer processes in two-phase thermosyphon systems: theory and practice
MK Bezrodnyi, IL Pioro, TO Kostyuk
Fakt, 2005
332005
UPPER LIMIT OF MAXIMUM HEAT-TRANSFER CAPACITY OF EVAPORATIVE THERMOSIPHONS
MK Bezrodnyi
Thermal Engineering 25 (8), 37-40, 1978
301978
Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання: монографія
МК Безродний, НО Притула
К.: НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка, 2016
242016
Теплові насоси та їх використання
МК Безродний, ІІ Пуховий, ДС Кутра
навч. посіб./МК Безродний, ІІ Пуховий, ДС Кутра.–К.: НТУУ «КПІ, 2013
232013
Investigation of the critical region of heat and mass transfer in low-temperature wickless heat pipes
MK Bezrodnyi, DV Alekseenko
Teplofizika Vysokikh Temperatur 15, 370-376, 1977
211977
Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти грунт
МК Безродний
НТУУ «КПІ», 2012
192012
Енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання
МК Безродний, НО Притула
К.: НТУУ «КПІ, 2012
182012
Boiling heat transfer in closed two-phase thermosyphons
MK Bezrodnyy, DV Elekseyenko
Heat Transfer-Soviet Res 9 (5), 14-19, 1977
181977
Теплопередающее устройство
СС ВОЛКОВ, МК БЕЗРОДНЫЙ, ГВ СУЧКОВ
161987
Heat pumps and their use
MK Bezrodny, II Puhovyj, DS Kutra
Kiev: NTUU «KPI 312, 2013
152013
Investigation of the maximum heat-transfer capacity of closed two-phase thermosiphons
MK Bezrodnyi, AI Beloivan
Journal of engineering physics 30 (4), 377-383, 1976
151976
Економія природного газу при заміні котлів тепловими насосами та використання теплоти кристалізації води, як альтернативи теплоті ґрунту
ІІ Пуховий, МК Безродний, НМ Мхітарян, СО Кудря
Відновлювана енергетика, 15-19, 2006
142006
Исследование кризиса тепломассопереноса в низкотемпературных бесфитильных тепловых трубах
МК Безродный, ДВ Алексеенко
Теплофизика высоких температур 15 (2), 370-376, 1977
131977
Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств
ОВ Захарчук, МГ Михайлов
Економіка АПК, 25-32, 2017
122017
Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання
МК Безродний, НО Притула
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 39-45, 2013
122013
Тепломассообмен при конденсации водяных паров из парогазовой смеси в восходящем потоке с пленкой жидкости
МК Безродный, ИА Назарова, СА Хавин
Промышленная теплотехника, 26-30, 2003
122003
Study of hydrodynamic characteristics of two-phase flow in closed thermosiphons
MK Bezrodnyi, SS Volkov
Advances in heat pipe Technology, 115-123, 1982
121982
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20