Герасимчук Олег Олександрович
Герасимчук Олег Олександрович
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
E-learning. Хнології електронного навчання: навч. посібник
ОО Герасимчук
Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008
62008
Використання fuzzy-технології у задачах прийняття рішень
ОБ Герасимчук
Актуальні проблеми економіки, 166-173, 2009
42009
Дослідження роботи роторного гичкоріза
МВ Смаль, ОО Герасимчук
Сільськогосподарські машини, 2015
22015
Организация учебного процесса в Германии на примере технического университета Берлина
Д Островерхов, О Герасимчук
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 109-112, 2013
22013
ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД ВІДШУКАННЯ НОРМАЛЬНОГО РОЗВ ‘ЯЗКУ ВИРОДЖЕНИХ СИСТЕМ ЗВИЧАЙНИХ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХНЬОГО КОНТИНУАЛЬНОГО АНАЛОГУ
ОБ Герасимчук
Вісник Львівського університету. Серія Прикл. математика та інформатика.–Вип …, 2004
22004
Огляд машин для видалення гички з головок коренеплодів цукрових буряків
МВ Клімук, ОО Герасимчук, ВМ Подоляк
Наукові нотатки. Луцьк: ЛДТУ, 182-186, 2002
22002
Математичні моделі процесу копіювання головок коренеплодів копіром пасивного дообрізчика залишків гички
МВ Смаль, ОО Герасимчук, ВМ Барановський
12013
ПЕрЕдавальнЕ сЕрЕдовищЕ комп'ютерниХ мереЖ
ВЄ Караченцев, ОЮ Повстяной, ОО Герасимчук
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (2), 23-28, 2010
12010
Метод перетворення семантичної моделі в шаблон проектування засобів контролю процесу навчання
ОО Герасимчук, ОК Жигаревич, АК Левчук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
12009
Класичні та некласичні методи опису динамічних систем в економіці
ОБ Герасимчук
Науковий вісник НЛТУ України 17 (1), 2007
12007
РОЛЬ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОГО ЦЕНТРУ У ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ ЛУЦЬКА
СВ Синій, ПО Сунак, ОО Герасимчук, ЗО Гошко
Луцьк: ЛДТУ.–2005.–Випуск 17, 163-175, 0
1
Елементи комп’ютерного інформаційного простору студента та викладача [Електронний ресурс]
ОО Герасимчук, ІП Зацарін
Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука …, 0
1
Розробка системи вакуумного захвату промислового робота-маніпулятора РБ-211
О Герасимчук, ІВ Ночніченко, СВ Струтинський, ДВ Костюк
Інновації молоді в машинобудуванні 2019, 2019
2019
Операційні системи: конспект лекцій для студ. спец. 121" Інженерія програмного забезпечення" денної та заоч. форм навч.
ОО Герасимчук
2016
Операційні системи: метод. вказівки до лабораторних занять для студ. спец. 121" Інженерія програмного забезпечення" денної та заоч. форм навч.
ОО Герасимчук
2016
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКТУ COBRA3
ОО Герасимчук, МІ Колесникова
ББК 74.58+ 22 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової …, 2016
2016
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДООБРЕЗЧИКА ОСТАТКОВ БОТВЫ ГОЛОВОК КОРНЕПЛОДОВ
МВ Смаль, ОО Герасимчук, ГА Герасимчук, ЮО Гуменюк
Наукові нотатки, 213-218, 2015
2015
Дослідження параметрів дообрізчика залишків гички головок коренеплодів
МВ Смаль, ОО Герасимчук, ГА Герасимчук
Наукові нотатки, 213-218, 2015
2015
Комп'ютерна творчість в підготовці інженерних кадрів
ГА Герасимчук, ОО Герасимчук
Бадікова НО, 2015
2015
LOCAL ORGANIZING COMMITEE
ОО Герасимчук
Національний університет «Львівська політехніка, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20