Follow
Tomasz Brzęczek
Tomasz Brzęczek
Unknown affiliation
Verified email at put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych
M Szczepański, T Brzęczek
Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne. Polskie …, 2016
142016
Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne
M Szczepański, T Brzęczek
PTE Poznań, 2016
122016
Optimisation of product portfolio sales and their risk subject to product width and diversity
T Brzęczek
Review of managerial science 14 (5), 1009-1027, 2020
82020
Podstawy badań operacyjnych i ekonometrii
T Brzęczek, H Gaspars, B Godziszewski
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010
82010
Weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na polskim rynku kapitałowym
T Brzęczek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2004
72004
Genetic algorithm modification for production scheduling
T Brzęczek, D Nowak
Foundations of Computing and Decision Sciences 38 (4), 299-309, 2013
62013
POMIAR KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. BADANIE EMPIRYCZNE W WIELKOPOLSCE
E Skawińska, R Zalewski, T Brzęczek
Polityka Społeczna 7 (38), 23-28, 2011
52011
Determinanty rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce w świetle opinii pracodawców
M Szczepański, T Brzęczek
Polityka Społeczna, 25-31, 2008
52008
Using portfolio theory to predict the impact of reduction in product width on sales
T Brzęczek
Journal of Business Economics and Management 17 (6), 1222-1236, 2016
42016
Procedura wyboru portfela akcji zapewniająca kontrolę ryzyka niesystematycznego
T Brzęczek
Badania Operacyjne i Decyzje, 5-20, 2004
42004
The Impact of Demography, Institutional Solutions and Fiscal Incentives on the Level of Participation and Investment Efficiency of Occupational Pension Schemes in Central and …
T Brzęczek, M Szczepański
Journal of International Scientific Publications, 2017
32017
Occupational pension schemes vs. pension funds in Central Europe. Efficiency and investment risk in the years 2012-2014
T Brzęczek, M Szczepankiewicz
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection 4 (12), 3-15, 2016
32016
Methodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing
E SKAWIńSKA, RI Zalewski, T Brzęczek
Ekonomista, 2012
22012
Ocena programu socjalnego „Rodzina 500+” w świetle teorii konsumenta
T Brzęczek
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2019
12019
Modelowanie i szacowanie popytu i substytucji produktów na podstawie mikrodanych
T Brzęczek
Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 7-29, 2016
12016
OGRANICZANIE FILARA KAPITAŁOWEGO A RYZYKO POLSKIEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO
T BRZĘCZEK
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SYSTEMÓW EMERYTALNYCH Wybrane zagadnienia, 123, 2015
12015
Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych
M Szczepański, T Brzęczek, M Gajowiak
Publishing House of Poznan University of Technology, 2014
12014
Badanie ryzyka sprzedaży za pomocą analizy głównych składowych i portfelowej
T Brzęczek, P Czerwińska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46 (4), 43-51, 2012
12012
Ocena kapitału społecznego szkolnictwa przez jego reprezentantów w Wielkopolsce
E Skawińska, RI Zalewski, T Brzęczek
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 239-269, 2011
12011
The newsvendor problem with normal, worst-case and binomial distribution of demand: Managerial implications with examples
T Brzęczek, D Hrabec
Journal of Industrial and Management Optimization, 0-0, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20