Мылашко Ольга Генриховна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ 218, 213, 2016
852016
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ЮО Ольвинская, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко
Бахва, 211-256, 2013
712013
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: АТЛАНТ 303, 213, 2012
602012
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса, 2013
522013
Міжнародна статистика: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко, ОП Русєва
Одеса: ОНЕУ, 2012
432012
Система національних рахунків: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеський державний економічний університет, 2009
392009
Статистика туризму: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко, АЗ Подгорный, ОГ Мылашко
Одеський національний економічний університет, 2014
302014
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
262014
Статистика: учебное пособие для иностранных студентов
АЗ Подгорный, ОГ Мылашко, СМ Киршо, НМ Шилофост
Одеса, Атлант, 2012
202012
Колективні засоби розміщування як об’єкт статистичного вивчення
ОГ Милашко
Вісник соціально-економічних досліджень, 202-206, 2014
19*2014
Статистичне оцінювання доходів і витрат домогосподарств за даними системи національних рахунків
ОГ Милашко
Вісник соціально-економічних досліджень, 247-253, 2008
192008
Сучасні тенденції секторального розподілу доходів в Україні
ОГ Милашко, ОГ Мылашко, O Mylashko
Формування ринкових відносин в Україні, 48-51, 2013
172013
Статистичне дослідження макроекономічних пропорцій за даними системи національних рахунків
ОГ Милашко, ОГ Мылашко, O Mylashko
Атлант, 2012
152012
Статистичний аналіз стану та розвитку підприємств готельного господарства Одеської області
ОГ Милашко, ОГ Мылашко, O Mylashko
Науковий вісник, 143-150, 2010
142010
Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території
МА Окландер, ОГ Милашко
Статистика України, 49-52, 2002
142002
Статистичний аналіз динаміки макроекономічних пропорцій за даними таблиці «витрати-випуск»
ОГ Милашко, ОГ Мылашко
Одеський державний економічний університет, 2009
132009
Використання графічного методу в соціально-економічних дослідженнях
ОГ Милашко, КД Семенова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2013
112013
Статистика туризму: навчальний посібник
ОГ Милашко
Одеса: ОДЕУ, 2010
11*2010
Оцінка диференціації витрат населення–одного з індикаторів життєвого рівня
ОГ Милашко, ОГ Мылашко, O Mylashko
Вісник соціально-економічних досліджень, 182-187, 2005
102005
Статистика
АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ЮО Ольвінська, ...
Одеський національний економічний університет, 2013
82013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20