Артем Шимко, Артём Шимко, Artem Shymko
Артем Шимко, Артём Шимко, Artem Shymko
кандидат юридичних наук, асистент кафедри ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Публічні інтереси у сфері ліцензування господарських операцій із металобрухтом
АР Шимко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері обігу металобрухту
АР Шимко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
22016
Удосконалення законодавчого механізму ліцензування діяльності у сфері обігу металобрухту
АР Шимко
Юрист України, 92-100, 2014
22014
Господарсько-правове забезпечення ціноутворення в обороті вторинних металів
АР Шимко
Юрист України, 45-52, 2014
12014
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: проблеми кримінальної відповідальності
A Shymko
Проблеми законності, 92-105, 2019
2019
ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОї ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
АР Шимко
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2019
2019
FoCHIO4APCbKE HIPABO
Y OTBeTCTBeHHOCT
2019
Зовнішньоекономічні операції з металобрухтом: господарсько-правовий аспект
A Shymko
Проблеми законності, 121-130, 2018
2018
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С МЕТАЛЛОЛОМОМ: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
АР Шимко
Проблеми законності, 2018
2018
Foreign economic transactions with scrap metal: economic and legal aspects
AR Shymko
Probs. Legality 140, 121, 2018
2018
Дерегуляция рынка металлолома в Украине: хозяйственно-правовой аспект
ШАР Пашков В.М.
Юридическая наука и практика 13 (3), 11-22, 2017
2017
Дерегуляція ринку металобрухту: господарсько-правовий аспект
A Shymko
Проблеми законності, 106-115, 2017
2017
Стимулювання ринку вторинних металів як господарсько-правовий інструмент покращення екологічної ситуації в Україні
Ш Артем
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : V …, 2016
2016
ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛОЛОМА: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
АР Шимко
2014
Проблеми господарсько-правового забезпечення механізму ліцензування в Україні
Ш Артем
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні: зб …, 2014
2014
The scrap metal industry: economic law aspect
A Shymko
2014
Заготівля та переробка металобрухту: господарсько-правовий аспект
АР Шимко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
2014
Операції з металобрухтом: господарсько-правовий аспект
АР Шимко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
2014
Металургійний комплекс України: проблеми сучасного стану та правового забезпечення
Ш Артем
Юридична осінь 2013 року : зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників …, 2013
2013
Господарсько-правове забезпечення експортно-імпортних операцій з металобрухтом
АР Шимко
Юрист України, 92-99, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20