Артем Шимко, Артём Шимко, Artem Shymko
Артем Шимко, Артём Шимко, Artem Shymko
кандидат юридичних наук, асистент кафедри ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері обігу металобрухту
АР Шимко
Харків–2016–204 с, 2016
32016
Публічні інтереси у сфері ліцензування господарських операцій із металобрухтом
АР Шимко
URL: http://econtlaw. nlu. edu. ua/wpcontent/uploads/2016/01/4-180-190. pdf …, 2014
32014
Дерегуляція ринку металобрухту: господарсько-правовий аспект
A Shymko
Проблеми законності, 106-115, 2017
2*2017
Удосконалення законодавчого механізму ліцензування діяльності у сфері обігу металобрухту
АР Шимко
Юрист України, 92-100, 2014
22014
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом: проблеми кримінальної відповідальності
A Shymko
Проблеми законності, 92-105, 2019
12019
Господарсько-правове забезпечення ціноутворення в обороті вторинних металів
АР Шимко
Юрист України, 45-52, 2014
12014
Заготівля та переробка металобрухту: господарсько-правовий аспект
АР Шимко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
12014
Особливості судового розгляду господарських справ з іноземним елементом
АР Шимко
Проблеми законності, 54-64, 2020
2020
Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом: проблемы уголовной ответственности
АР Шимко
Проблеми законності, 2019
2019
Violation of the order of operations with scrap metal: problems of criminal liability
S AR
Probs. Legality 145, 92, 2019
2019
Зовнішньоекономічні операції з металобрухтом: господарсько-правовий аспект
A Shymko
Проблеми законності, 121-130, 2018
2018
Внешнеэкономические операции с металлоломом: хозяйственно-правовой аспект
АР Шимко
Проблеми законності, 2018
2018
Foreign economic transactions with scrap metal: economic and legal aspects
AR Shymko
Probs. Legality 140, 121, 2018
2018
Дерегуляция рынка металлолома в Украине: хозяйственно-правовой аспект
ШАР Пашков В.М.
Юридическая наука и практика 13 (3), 11-22, 2017
2017
Стимулювання ринку вторинних металів як господарсько-правовий інструмент покращення екологічної ситуації в Україні
Ш Артем
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : V …, 2016
2016
ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛОЛОМА: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
АР Шимко
2014
Проблеми господарсько-правового забезпечення механізму ліцензування в Україні
Ш Артем
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні: зб …, 2014
2014
The scrap metal industry: economic law aspect
A Shymko
2014
Операції з металобрухтом: господарсько-правовий аспект
АР Шимко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
2014
Металургійний комплекс України: проблеми сучасного стану та правового забезпечення
Ш Артем
Юридична осінь 2013 року : зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20