Ірина Малиновська
Ірина Малиновська
ННЦ "Інститут землеробства НААН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене zemlerobstvo.com - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан мікробіоценозу ризосфери сої за комплексного оброблення насіння фосфатмобілізуючими мікроорганізмами і Bradyrhizobium japonicum 71Т
ІМ Малиновська
Агроекологічний журнал, 79-83, 2007
192007
Особливості мікробних комплексів сірого лісового грунту перелогів
ІМ Малиновська, ОО Черниш, ОП Романчук
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
162007
МIКРОБIОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ В РИЗОСФЕРI РОСЛИН У ЗАБРУДНЕНОМУ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТI
IМ Малиновська, НА Зінов’єва
Мікробіологія і біотехнологія, 83-91, 2011
132011
Агроекологічні основи мікробіологічної трансформації біогенних елементів ґрунту
ІМ Малиновська
Інститут агроекології та біотехнології УААН, 2003
132003
Стан мікробіоценозу сірого лісового грунту за різноцільового використання
І Малиновська, С Верьовка, І Домбровська
Вестник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Серия …, 2011
102011
Формування мікробіоценозів грунту за різних способів відтворення рослинних угрупувань
ІМ Малиновська
Землеробство.—К.: Нора Прінт.—2009.—Вип 81, 105-118, 2009
102009
Вплив забруднення сірого лісового ґрунту нафтопродуктами на його фітотоксичні властивості і стан мікробіоценозу
ІМ Малиновська, НА Зінов’єва
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2010
82010
Спрямованість мікробіологічних процесів у темно-сірому опідзоленому ґрунті за різних технологій вирощування сої
ІМ Малиновська
Проблеми екологічної біотехнології, 2012
72012
Деградація нафтопродуктів аборигенними мікробними угрупованнями сірого лісового ґрунту
ІМ Малиновська, НА Зінов'єва
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія …, 2011
72011
Стан мікробіоценозу малорічного перелогу за мінерального удобрення
ІМ Малиновська
Збірник наукових праць Інституту землеробства.—К.: Нора Прінт.—2009.—Вип …, 2009
62009
Ефективність біологічних препаратів та мікроелементів у технології вирощування пшениці ярої
ВП Дерев'янський, ОС Власюк, ІМ Малиновська
Сільськогосподарська мікробіологія, 111-118, 2013
52013
Динаміка формування мікробіоценозу ризосфери рослин сої, бактеризованих азотфіксувальними і фосфат-мобілізувальними мікроорганізмами
ІМ Малиновська
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
52007
Вплив агротехнічних заходів на перебіг мікробіологічних процесів у ґрунті малорічного перелогу
ІМ Малиновська
Мат. Всеукр. наук. конф.«Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та …, 0
5
Мікробіологічні процеси у кореневій зоні рослин гороху і пшениці озимої за вирощування їх у монокультурі та чотирипільній сівозміні
ІМ Малиновська, ДВ Літвінов
Сільськогосподарська мікробіологія, 77-90, 2011
42011
Вплив органічного і мінерального удобрення на чисельність та фізіолого-біохімічну активність мікроорганізмів сірого лісового грунту
ІМ Малиновська, СЕ Дегодюк, ЛС Ястремська
Проблеми екологічної біотехнології, 2017
32017
Стан мікробіоценозів постпірогенної і фонової ділянок сірого лісового ґрунту
ІМ Малиновська, ОП Сорока
Зб. наук. праць Інституту землеробства.–К.: ЕКМО, 3-4, 2008
32008
Загальна мікробіологія і вірусологія. Навчальний посібник
ЛС Ястремська, ІМ Малиновська
НАУ, 2017
22017
Чисельність та фізіолого-біохімічна активність мікроорганізмів горизонтів сірого лісового грунту
ІМ Малиновська, МА Ткаченко
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2015
22015
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ЗАБРУДНЕНОМУ ІОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ
ІМ Малиновська, ЮІ Літвін, ІВ Домбровська
Інститут агроекології і природокористування НААН, 2013
22013
Перебіг мікробіологічних процесів у перелогах та агроземах
ІМ Малиновська, ОП Сорока
Ґрунтознавство, 84-91, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20