Підписатись
Зуй Валентина Василівна / Zui Valentyna / Zuy / Zuj
Зуй Валентина Василівна / Zui Valentyna / Zuy / Zuj
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Административное право Украины (Общая часть): учебное пособие
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Х.: Одиссей, 12-13, 1999
2271999
Адміністративне право України: конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
185*1996
Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
Харків: Укр. юрид. академія, 1994
1091994
Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
Харків: Укр. юрид. академія, 1994
1091994
Адміністративне право: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Зуй, та ін.
Харків: Право, 2010
422010
Административное право Украины (общая часть)
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Учебное пособие. Харьков: ООО «Одисей, 1999
191999
Адміністративне право України: Підручник: за ред
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко, ОТ Зима, ВВ Зуй
Битяка ЮП–К.: Юрінком Інтер, 2005
172005
Адмiнiстративне право України: пiдручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Богуцький, ВВ Зуй
162005
О порядке привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности
ВВ Зуй
Проблемы законности, 12, 2013
13*2013
Адмiнiстративне право України
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
121996
Переконання i примус у державному управлiннi. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть: конспекти лекцiй
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
101994
LEGAL REGULATION OF PROCUREMENT OF NARCOTIC DRUGS IN UKRAINE WITH INVOLVEMENT OF INTERNATIONAL SPECIALIZED ORGANIZATIONS
O Shevchuk, V Shevchuk, V Zuy, O Chub, O Rzhevska
Georgian medical news., 143-149., 2018
52018
Оскарження нормативно-правових актів: історичний аспект
ВВ Зуй
Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр., 148-155, 2013
52013
Адміністративне право України: підручник/ЮП Битяк, ВВ Богуцький ВМ Гаращук; за ред. ЮП Битяка
ВВ Зуй
Харьків: Право, 2001
52001
Административное правонарушение, его состав
ВВ Зуй
Административное право Украины: учебник для студентов высш. учеб. заведений …, 0
5
Особливості примусового повернення або примусового видворення іноземців та осіб без громадянства
ВВ Зуй
видавництво" Право", 2012
42012
Правові аспекти запровадження та розвитку адміністративної юстиції: досвід України та зарубіжних країн
ВВ Зуй
Право і Безпека, 53-57, 2012
22012
Особливості розгляду справ із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності
ВВ Зуй
Юрист України, 126-130, 2013
12013
Роль органів прокуратури у справах з оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві
ВВ Зуй
12012
Human Right to Internet Access in Healthcare in the "Right to Health Concept": Legal Issues
EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 10 (2), 286-300, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20