Юрій Добранюк
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вісесиметрична осадка циліндричних заготовок
ВМ Михалевич, ВО Краєвський, ЮВ Добранюк, ВА Краевский
Наукові нотатки: 241-249., 2009
152009
Побудова ефективних обчислювальних схем у maple під час розв’язання задачі визначення граничних деформацій за умов складного деформування
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк, ОВ Михалевич
ВНТУ, 2011
102011
Модель пластичного деформування матеріалу на вільній поверхні циліндричних зразків під час вісесиметричного осадження. Частина 1. Апроксимація деформацій
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк
ВНТУ, 2010
82010
Dependence of plastic ultimate strain from a friction at end faces at axisymmetric compression
VM Mykhalevych, YV Dobranuk, VO Kraievskyi, OV Mykhalevych
Bulet. Inst. Politehnic Din Iasi.–2008.–Tomul LIV (LVIII), fasc. 3-4: 49-53., 2008
82008
Накопичена деформація та інтенсивність логарифмічних деформацій при осадці циліндричних зразків з бочкоутворенням
ВМ Михалевич
Обработка металлов давлением: сборник научных трудов.-Краматорск: ДГМА, 20, 2009
72009
Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк
ВНТУ, 2013
62013
Моделирование пластического деформирования цилиндрического образца при торцевом сжатии
ВМ Михалевич, АА Лебедев, ЮВ Добранюк
Проблемы прочности, 5-22, 2011
62011
Моделирование предельных деформаций на свободной поверхности и оптимизация ступенчатого деформирования
ВМ Михалевич, ВА Краевский, ЮВ Добранюк, ВО Краєвський
Состояние, проблемы и перспективы развития кузнечно-прессового …, 2010
52010
Экспериментально-аналитическая методика и математические модели деформированного состояния на свободной боковой поверхности цилиндрических образцов при осесимметричной осадке
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк
Обработка металлов давлением.№ 1: 114–119., 2010
52010
Моделювання граничних пластичних деформацій при нестаціонарних процесах та задачі оптимізації
ВМ Михалевич, ВО Краєвський, ЮВ Добранюк, ВА Краевский
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Вип. 31: 109-118., 2009
52009
Моделювання за допомогою програмного комплексу DEFORM 3D напружено-деформованого стану на бічній поверхні циліндричного зразка під час торцевого стиснення
ЮВ Добранюк, ЛІ Алієва, ВМ Михалевич, ЛИ Алиева
Донбаська державна машинобудівна академія, 2010
42010
Порівняльне дослідження моделей граничних пластичних деформацій
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк, ВО Краєвський
Вісник машинобудування та транспорту.№ 2: 56-64., 2018
32018
Удосконалення експериментальної частини експериментально-аналітичної методики дослідження напружено-деформованого стану бічної поверхні циліндричних зразків під час …
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк, ЄА Трач
ВНТУ, 2011
32011
Розробка електронних освітніх ресурсів в середовищі СКМ Maple
ВМ Михалевич, ЯВ Крупський, ЮВ Добранюк
Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць …, 2017
22017
Формозміна бічної поверхні циліндричних заготовок під час вісесиметричного осадження
ВМ Михайлевич, ЮВ Добранюк, ЄА Ткач
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Прогнозування граничного стану бічної поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні
ВМ Михалевич, ВА Матвійчук, ЮВ Добранюк, ЄА Трач, ВА Матвийчук, ...
Обработка металлов давлением.№ 1: 24–30., 2012
22012
Постановка и решение частного случая основной задачи теории суммирования повреждений
ВМ Михалевич, ВА Матвийчук, ЕА Трач, ЮВ Добранюк, ВС Зайкова
НТУ" ХПИ", 2012
22012
Визначення за початковою ділянкою траєкторії деформацій граничного стану бічної поверхні циліндричних зразків під час вісесиметричного осадження
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк, ЄА Трач
ВНТУ, 2012
22012
Визначення граничних деформацій бічної поверхні циліндричних зразків під час вісесиметричного осадження за допомогою імітаційного моделювання
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк, ЄА Трач, ЕА Трач
Вісник національного технічного університету «ХПІ».№ 45: 104-107., 2011
22011
Необхідні та достатні умови опуклості функції пошкоджень під час нестаціонарних процесів
ВМ Михалевич, ЮВ Добранюк, ОВ Михалевич
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 113-117, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20