Землянська (Узунколєва), Аліна Вікторівна / АВ Землянська / Землянская АВ / А Узунколєва / A
Землянська (Узунколєва), Аліна Вікторівна / АВ Землянська / Землянская АВ / А Узунколєва / A
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
100% успіху: життєві орієнтири
ТМ Шарова, АВ Землянська, СВ Шаров
ФОП Однорог ТВ, 2019
162019
Життя як політ: художні домінанти творчості Володимира Родіонова: монографія / Шарова Т., Землянська А.; [передм. проф. І.Л. Михайлина]. – Харків: Федорко …
ЗА Шарова Т.
162017
Топоси сакрального в художні прозі Миколи Хвильового
А Землянська
Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013
92013
Світова література в умовах глобалізаційних процесів
АВ Землянська, ТМ Шарова
Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018
8*2018
Досвід використання засобів візуалізації навчальної інформації під час вивчення української і зарубіжної літератури у вищій школі
АВ Землянська
Тренди в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару (21 березня 2019 р …, 2019
72019
Проблема антиномии «свой – чужой» в гуманитарном дискурсе
А Землянская, А Землянский
Социально-гуманитарный вестник Юга России, 114-117, 2013
72013
Аналіз навчального плану бакалавра спеціальності 014.01 Середня освіта. Українська мова і література
ТМ Шарова, АВ Землянська, СВ Шаров
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2019
62019
Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового
АВ Узунколєва
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2009
6*2009
Метод кроссенсу на уроках літератури: переваги й недоліки
АВ Землянська, МІ Чистикова
Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: зб …, 2019
42019
Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука
АВ Землянська, АМ Землянський
Прикарпатський вісник НТШ. Слово, 275–286, 2018
42018
Часопросторова організація новел М. Хвильового «Я (Романтика)» та О. Деркачової «У лещатах романтики»
АВ Землянська
Наукові записки (Серія: Філологічні науки), 80-85, 2016
42016
Олфакторні образи у прозі М. Хвильового як топоси сакрального
А Узунколєва
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2010
42010
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ БАКАЛАВРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014.01 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
T Sharova, A Zemlianska, S Sharov
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2019
32019
Діалектика душі й тіла в жіночих образах постмодерністського роману (на матеріалі творів М. Кундери «Нестерпна легкість буття» та Н. Зборовської «Українська реконкістa»)
АВ Землянська, АМ Землянський
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. пр., 136-139, 2018
32018
Особливості чуттєвого сприйняття урбаністичного простору
ВА Ляпунова, АВ Землянська
Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект: зб. ст …, 2018
32018
«Свій» / «чужий» простір у романі П. Загребельного «Тисячолітній Миколай»
А Землянська, А Землянський
British Journal of Science, Education and Culture, 37-42, 2014
3*2014
Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся»
АВ Землянська, КО Т.
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені …, 2014
32014
Використання інтерактивних методик та інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури
ТМ Шарова, АВ Землянська, КЛ П., ШС В.
Педагогічна інноватика: досвід та перспективи Нової української школи 9, 232–256, 2019
22019
Музичний вимір фото-поетичних колажів про Мелітополь
ЮО Ковтун, АВ Землянська
Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр., 135-139, 2019
22019
Категорії героїчного/брутального в шпигунському романі С. Постоловського «Ворог, або Гнів Божий»
АВ Землянська
Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та …, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20