Подписаться
Кібік Ольга, Kibik Olha
Кібік Ольга, Kibik Olha
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та ін.]; за ред. ОМ Кібік, ОП Подцерковного
Д підтримка розвитку морегосподарського комплексу України
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2014
322014
Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах: монографія
ОМ Кібік
Одеса: ОНМУ 282, 4, 2005
242005
Экономика морского транспорта: Учебник/[Жихарева ВВ, Котлубай АМ, Кибик ОН и др.]
ВВ Жихарева, АМ Котлубай, ОМ Кибик
Харьков:“БУРУН КНИГА, 2012
22*2012
Економіка портового господарства: Навч. посібник
ОМ Кібік
Одеса: ОНМУ, 2004.–280 с, 2004
222004
Теорія бізнесу: навч. посібн.
ОМ Кібік, КВ Белоус
К.: Алерта, 2012
202012
Development potential of Ukrainian maritime enterprises
O Kibik, I Khaiminova, V Kotlubay, I Redina, E Belous
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.3), 461-466, 2018
172018
Маркетинг: навч.-метод. посібн
ОМ Кібік, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова, КС Нестерова, НЮ Калмикова
Одеса, 2020
142020
Strategic vectors for enterprise development in the context of the digitalization of the economy. Postmodern Openings, 13 (2), 384-395
O Kibik, O Taran-Lala, V Saienko, T Metil, T Umanets, I Maksymchuk
102022
Derzhavna pidtrymka rozvytku morehospodars' koho kompleksu Ukrainy (orhanizatsijni ta pravovi aspekty)[State support for the development of the maritime economy of Ukraine …
OM Kibik, OP Podtserkovnyi, YZ Drapailo, VO Kotlubai
FOP Hrin'DS, Kherson, Ukraine, 2014
102014
Передумови розвитку господарської діяльності портових підприємств
ОМ Кібік
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць …, 2008
102008
Формування конкурентних переваг підприємств морського транспорту України
ОМ Кібік, ВВ Жихарєва
Економічні інновації, 2011
92011
Менеджмент і маркетинг: навч.-метод. посіб.
ОМ Кібік, ВО Котлубай, КВ Белоус
Одеса: Фенікс, 2017
82017
Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти)
ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ДВ Зятіна, ВО Котлубай, ...
72014
Предприятия портовой деятельности: развиваемся по системе
ОН Кибик, АВ Кравченко
Судоходство.–2007, 7-8, 2007
72007
Оцінка результатів розвитку підприємств морського транспорту
ОМ Кібік, АВ Кравченко
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті.[Електронний …, 2009
62009
Strategic Vectors for Enterprise Development in the Context of the Digitalization of the Economy
O Kibik, O Taran-Lala, V Saienko, T Metil, T Umanets, I Maksymchuk
Postmodern Openings 13 (2), 384-395, 2022
52022
Стратегічне управління
ОМ Кібік, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова, ЄВ Редіна, КВ Белоус
Антикризове управління: навч. посібник. Одеса, 2019
52019
Influence of the market of business intellectual services on the innovation safety of EU countries
S Filyppova, O Kibik, G Shamborovskyi, S Cherkasova, V Okulich-Kazarin
Journal of Security and Sustainability Issues 9 (1), 347-360, 2019
52019
Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України
ОМ Кібік, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 31-37, 2017
52017
Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні
ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова, ...
Одеса: Юрид. л-ра, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20