Follow
Vanin Vladimir / Ванін Володимир Володимирович / Ванин Владимир Владимирович
Vanin Vladimir / Ванін Володимир Володимирович / Ванин Владимир Владимирович
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений
МГ Журба, ЛИ Соколов, ЖМ Говорова, ВВ Ванин, ЮА Ермолин, ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательство АСВ, 2003
7902003
Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання
ВВ Ванін, ГА Вірченко
Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: ХДУХТ, 42-48, 2009
772009
Оформлення конструкторської документації
ВВ Ванін, АВ Бліок, ГО Гнітецька
Навчальний посібник НМУВО, 2000
642000
Оформлення конструкторської документації: навч. посіб.
ВВ Ванін, АВ Бліок, ГО Гнітецька
К.: Каравела, 2004
422004
Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: навч. посібник
ВВ Ванін, ВВ Перевертун, ТМ Надкернична
К.: Каравела 336, 2005
372005
Creation of structural polymer composite materials for functional application using physicochemical modification
AE Kolosov, VI Sivetskii, EP Kolosova, VV Vanin, AV Gondlyakh, ...
Advances in Polymer Technology 2019 (1), 3501456, 2019
252019
Інженерна та комп’ютерна графіка: підруч. для студ. вищих закл. освіти/За редакцією ВЕ Михайленка
ВЄ Михайленко, ВВ Ванін, СМ Ковальов
К.: Каравела, 2003
252003
Инженерная и компьютерная графика
ВЕ Михайленко, ВВ Ванин, СН Ковалев
К.: Каравелла, 2013
232013
Структурно-параметричні геометричні моделі як інваріантна складова комп’ютерних інформаційних технологій підтримки життєвого циклу виробів машинобудування
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ВВ Ванін
Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь: ТДАТА, 16-21, 2007
172007
Use of physicochemical modification methods for producing traditional and nanomodified polymeric composites with improved operational properties
AE Kolosov, VI Sivetskii, EP Kolosova, VV Vanin, AV Gondlyakh, ...
International Journal of Polymer Science 2019 (1), 1258727, 2019
152019
Структурно-параметричні геометричні моделі як основа для узгодженої розробки літака на стадії ескізного проектування
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ІВ Ванін
Наукові вісті НТУУ «КПІ 4, 35-41, 2006
152006
Комп’ютерне структурно-параметричне геометричне моделювання як основа для комплексної оптимізації процесів проектування та виробництва об’єктів машинобудування
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ГП Грязнова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий.–2010.–5/1 (47).–С, 54-57, 2010
132010
Modeling the resonance of a swinging spring based on the synthesis of a motion trajectory of its load
L Kutsenko, V Vanin, O Shoman, P Yablonskyi, L Zapolskiy, N Hrytsyna, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 53-64, 2019
122019
Застосування структурно-параметричного підходу як методології комп’ютерної комбінаторно-варіаційної геометрії
ВВ Ванін
Прикладна геометрія та інж. графіка.–Вип 87, 12-17, 2011
122011
Synthesis and classification of periodic motion trajectories of the swinging spring load
L Kutsenko, V Vanin, O Shoman, L Zapolskiy, P Yablonskyi, S Vasyliev, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 26-37, 2019
112019
Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing
V Vanin, G Virchenko, S Virchenko, A Nezenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 67-73, 2017
112017
Моделювання процесів виготовлення реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів [монографія]
ОП Колосова, ВВ Ванін, ГА Вірченко, ОЄ Колосов
К.: ВПК «Політехніка» НТУУ «КПІ, 2016
112016
Применение комбинаторно-вариационного подхода для компьютерного геометрического моделирования инженерных конструкций и сооружений
ВВ Ванин, СЛ Шамбина, ВГ Вирченко
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений, 3-8, 2013
112013
Development of a geometric model of a new method for delivering extinguishing substances to a distant fire zone
L Kutsenko, S Nazarenko, A Kalynovskyi, O Polivanov, V Vanin, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7-106), 88-102, 2020
102020
Структурно-параметричне формоутворення як засіб інтеграції автомати-зованого проектування технічних об’єктів
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ОГ Гетьман, ПМ Яблонський
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 46, 2019
102019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20