Зінченко О. В.; Зинченко Е.В.; Zinchenko O.
Зінченко О. В.; Зинченко Е.В.; Zinchenko O.
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
До питання професіоналізму в державній службі
О Зінченко
Вісн. держ. служби України: укр. наук.-практич. журн, 17-20, 2006
202006
Визначення критерію розмежування категорій «ділова активність підприємства» і «ринкова активність підприємства»
АМ Турило, АМ Турило, ОА Зінченко, ЕА Зинченко, ІС Вчерашня, ...
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
122011
Загальні особливості мінерального складу геологічних утворень України
ВІ Павлишин, ОВ Зінченко, СО Довгий
Мінерал. журн.—2007.—29, 5-18, 2007
112007
Юридичні конструкції: класифікація та значення у процесі пізнання правових явищ
ОВ Зінченко
Часопис Київського університету права, 55-58, 2011
72011
Ізотопний (U-Pb за цирконами) вік та геологічне положення Кишинського масиву і порід його облямування
ЛВ Шумлянський, МД Мазур, ОВ Зінченко, СГ Кривдік
Мінералогічний журнал, 83-91, 2009
62009
Історія вчень про державу і право в таблицях і дефініціях: навчальний посібник
ОВ Зінченко, ОВ Петришин
Харків: "Право", 2012
52012
Морфофункціональні особливості системи «матиплацента-плід» під час затримки внутрішньоутробного розвитку плоду у терміні гестації 20-25 тижнів
ОС Решетнікова, ОВ Кононенко, ОВ Телешова, ОВ Зінченко, ...
Український морфологічний альманах 6 (2), 18-20, 2008
52008
Оцінка впливу регуляторів росту рослин на інтенсивність фотосинтезу, приживаність, морфологічні показники міскантусу гігантеусу
ОВ Зінченко
Наук. пр. ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків.–2013.–Вип 19, 47-51, 2013
42013
Державна рада Російської імперії 1906-1916 років
ОВ Зінченко
Колорит, 2005
42005
Б.М.Чичерін в ліберальному рісу Росії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд.іст.н. 07.00.02
ОВ Зінченко
Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2002
4*2002
Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХІХ—початок ХХ ст.)
ОВ Зінченко
42002
Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз
ОВ Зінченко
Часопис Київського університету права, 58-62, 2012
32012
Effect of some metal β-diketonates on the bactericidal activity of polymer
OV Shevchenko, OY Zinchenko, IS Voloshanovsky, KV Burenkova
Вісник Одеського національного університету. Хімія, 43-49, 2012
32012
Юридичні конструкції як найвища форма правової абстракції
ОВ Зінченко
Часопис Київського університету права, 55-59, 2011
32011
Мінерали України: база даних
ОВ Зінченко, ВІ Павлишин, АВ Васинюк
Записки Українського мінералогічного товариства, 96-98, 2011
32011
Електронно-мікроскопічні ознаки змін в тканині печінки у хворих на опіоїдну залежність, яка поєднана із хронічним гепатитом С
МО Овчаренко, ІК Сосін, ЛЛ Пінський, ОС Решетнікова, ОВ Зінченко, ...
Український морфологічний альманах, 87-92, 2009
32009
Теоретико-правова природа декотрих видів юридичних конструкцій
ОВ Зінченко
Часопис Київського університету права, 28-32, 2014
22014
Еволюція ідей Декларації прав людини і громадянина від 1789 р. до початку ХХІ століття
ОВ Зінченко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2014
22014
Удосконалення підходів до визначення складу фінансових результатів комерційного банку та методики їх аналізу
ОА Зінченко, ЮБ Кашубіна, ЮО Некряч
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2013
22013
Хронологія відкриття мінералів у надрах України
О Зінченко, В Павлишин, А Васинюк
Мінералогічний збірник, 31-37, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20