Зінченко О. В.; Зинченко Е.В.; Zinchenko O.
Зінченко О. В.; Зинченко Е.В.; Zinchenko O.
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання професіоналізму в державній службі
О Зінченко
Вісн. держ. служби України: укр. наук.-практич. журн, 17-20, 2006
212006
Визначення критерію розмежування категорій ділова активність підприємства і ринкова активність підприємства
АМ Турило, ОА Зінченко, ІС Вчерашня
Маркетинг і менеджмент інновацій, 82-85, 2011
112011
Загальні особливості мінерального складу геологічних утворень України
ВІ Павлишин, ОВ Зінченко, СО Довгий
Мінерал. журн.—2007.—29, 5-18, 2007
112007
Заселеність стовбуровими комахами соснових насаджень, ослаблених різними чинниками
ВЛ Мєшкова, ОВ Зінченко
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
92013
Удосконалення підходів до визначення складу фінансових результатів комерційного банку та методики їх аналізу
ОА Зінченко, ЮБ Кашубіна, ЮО Некряч
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2013
92013
Історія вчень про державу і право в таблицях і дефініціях: навчальний посібник
ОВ Зінченко, ОВ Петришин
Харків: "Право", 2012
92012
Оцінка впливу регуляторів росту рослин на інтенсивність фотосинтезу, приживаність, морфологічні показники міскантусу гігантеусу
ОВ Зінченко
Наук. пр. ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків.–2013.–Вип 19, 47-51, 2013
72013
Юридичні конструкції: класифікація та значення у процесі пізнання правових явищ
ОВ Зінченко
Часопис Київського університету права, 55-58, 2011
72011
Юридичні конструкції як засіб пізнання правових явищ
ОВ Зінченко
спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2013
62013
Ізотопний (U-Pb за цирконами) вік та геологічне положення Кишинського масиву і порід його облямування
ЛВ Шумлянський, МД Мазур, ОВ Зінченко, СГ Кривдік
Мінералогічний журнал, 83-91, 2009
62009
Радіальний приріст дерев сосни в осередках соснових пильщиків у Луганській області
ВЛ Мєшкова, МС Колєнкіна, ОВ Зінченко
Біологічне різноманіття і сучасна стратегія захисту рослин: матеріали …, 0
6
Морфофункціональні особливості системи «матиплацента-плід» під час затримки внутрішньоутробного розвитку плоду у терміні гестації 20-25 тижнів
ОС Решетнікова, ОВ Кононенко, ОВ Телешова, ОВ Зінченко, ...
Український морфологічний альманах 6 (2), 18-20, 2008
52008
Б.М.Чичерін в ліберальному рісу Росії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд.іст.н. 07.00.02
ОВ Зінченко
Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2002
5*2002
Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХІХ—початок ХХ ст.)
ОВ Зінченко
52002
Інвестиційні ресурси: сутність, механізм залучення та роль у економічному розвитку підприємства.
ОА Зінченко, О Даріуш, СЗ Дмитро
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні …, 2017
42017
Державна рада Російської імперії 1906-1916 років
ОВ Зінченко
Колорит, 2005
42005
Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За ред. Н.Хоми
ОВ Зінченко
«Новий Світ – 2000», 2014
3*2014
Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз
ОВ Зінченко
Часопис Київського університету права, 58-62, 2012
32012
Хронологія відкриття мінералів у надрах України
О Зінченко, В Павлишин, А Васинюк
Мінералогічний збірник, 31-37, 2012
32012
Effect of some metal β-diketonates on the bactericidal activity of polymer
OV Shevchenko, OY Zinchenko, IS Voloshanovsky, KV Burenkova
Вісник Одеського національного університету. Хімія, 43-49, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20