Подписаться
Chaplay Iryna, Чаплай Ірина Віталіївна, Чаплай Ирина Витальевна
Chaplay Iryna, Чаплай Ірина Віталіївна, Чаплай Ирина Витальевна
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене maup.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Place and role of communication in public policy
YO Romanenko
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 25, 2016
752016
Marketing communication system within public administration mechanisms
YO Romanenko, IV Chaplay
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 69, 2016
722016
Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise
YA Romanenko, IV Chaplay
Науковий вісник Полісся 2 (2 (10)), 156-163, 2017
22*2017
Modern administrative tool of the innovative development of the enterprise
YA Romanenko, IV Chaplay
Scientific Journal Polissia, 156-163, 2017
132017
Derzhavno-hromadianska komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii [State and civil communication: the path from crisis to interaction]
VM Kozakov, OV Rashkovska, VA Rebkalo, YO Romanenko, IV Chaplai
Kyiv: DP “Vyd. dim “Personal”[in Ukrainian], 2017
82017
The orienters of development of forms of communicative influence of civil society on the public policy
CI Vitaliivna
Публічне урядування, 228-235, 2018
72018
Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія/[ВМ Козаков, ОВ Рашковська, ВА Ребкало, ЄО Романенко, ІВ Чаплай]
ВМ Козаков
Київ: ДП “Вид. дім “Персонал, 2017
72017
Systema marketynhovykh komunikatsii v mekhanizmakh derzhavnoho upravlinnia [The system of marketing communications in the mechanisms of public administration]
YO Romanenko, IV Chaplai
Aktualni problemy ekonomiky—Actual Problems of Economics 4, 69-78, 2016
72016
Сучасний інструментарій управління інноваційним розвитком підприємства
ЄО Романенко, ІВ Чаплай
Науковий вісник Полісся, 268-275, 2016
72016
Система маркетингових комунікацій в механізмах державного управління
ЄО Романенко, ІВ Чаплай
Актуальні проблеми економіки, 69-78, 2016
72016
Інструментальна роль маркетингового механізму у системі державного управління
IV Chaplay
Public administration aspects 3 (7-8), 70-76, 2015
72015
Маркетинговий механізм у системі державного управління
ІВ Чаплай
Автореф. дис... канд. держ. управління: 25.00. 02/ІВ Чаплай, 0
7
Сутність та особливості системи маркетингу послуг у механізмах державного управління
ЄО Романенко, ІВ Чаплай
Актуальні проблеми економіки 12 (186), 81-89, 2016
62016
Забезпечення фінансової та монетарної стабільності у державі як основа збалансованого економічного зростання: ретроспективний аналіз та закордонний досвід
ДВ Нехайчук
Інвестиції: практика та досвід, 140-144, 2014
6*2014
Організаційно-правові аспекти адаптації механізму державного управління в Україні до європейських стандартів
ІВ Чаплай
Інвестиції: практика та досвід, 154-156, 2014
62014
Formation and directions in implementation of marketing mechanism in the system of public administration
YO Romanenko, IV Chaplay
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 102, 2016
52016
Theoretical and methodological identification of the concept of “marketing communications”(archetypal approach)
RY Aleksandrovych, CI Vіtalіivna, HV Іgorovich
Публічне урядування, 259-266, 2017
42017
Analysis of the main directions of preservation and development of the territories of Kyiv region
YO Romanenko, IV Chaplay
Публічне урядування, 162-170, 2017
42017
Реалізація інструментів маркетингу в механізмах державного управління
ЄВ Ромат, ІВ Чаплай
Публічне урядування, 15-28, 2016
42016
Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні
ІВ Чаплай
Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20