Подписаться
Виктория Александровна Александрова (ORCID:0000-0003-3567-979X)
Виктория Александровна Александрова (ORCID:0000-0003-3567-979X)
НТУ "ХПИ" экономический факультет кафедра Экономического анализа и учета
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення чинників та їх вплив на розвіток готельно-ресторанного бізнесу
ВО Александрова
Вісник НТУ «ХПІ», 89-92, 2017
92017
Оценка эффективности бизнес-процессов интегрированных корпоративных структур
АВ Манойленко, ВА Александрова
Проблемы экономики, 249-255, 2014
82014
Методический подход к управлению сквозными бизнес-процессами предприятия на основе использования методов DataMining
ВА Александрова
Бизнес Информ, 351-358, 2014
62014
Формализация выбора ключевых бизнес-процессов для их аутсорсинга на основе использования методов статистического анализа
ВА Александрова
Економіка і регіон, 112-118, 2014
42014
Визначення концептуальних підходів до оптмізації бізнес-процесів
ВО Александрова
Вісник НТУ «ХПІ», 14-17, 2017
22017
Дослідження проблем управління персоналом в готельному бізнесі
ВО Александрова, ІЄ Хаустова, ТС Шовкопляс
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Застосування підходу до управління наскрізними бізнес-процесами підприємства з використанням методів інтелектуального аналізу даних
ВО Александрова
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2017
12017
Застосування системи збалансованих показників для визначення економічної ефективності діяльності підприємства
ЕВ Гришина, ІЄ Хаустова
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва, 142-149, 2014
12014
УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ТУРОПЕРАТОРА И ТУРАГЕНТА
ВА Александрова, ЕВ Глушко
Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного …, 2021
2021
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ВА Александрова
2021
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЁТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД»
ВА Александрова, НВ Ежакова
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ …, 2020
2020
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ТУРОПЕРАТОРА И ТУРАГЕНТА
ВА Александрова
РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, АНАЛИЗА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ …, 2020
2020
Прoблемы и пути их решения в oрганизации учета oснoвных средств
ИЕ Хаустoва, ВА Александрова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Сучасні аспекти управління власним капіталом підприємства
ВО Александрова, РЮ Лощаков
ФОП Томенко ЮІ, 2020
2020
Амортизація як джерело оновлення основних засобів підприємства
ВО Александрова, ВГ Тимошенко
ФОП Томенко ЮІ, 2020
2020
Готельно-ресторанний бізнес як складник індустрії сервісної економіки: проблеми та перспективи розвитку
ЛС Стригуль, ВО Александрова
2020
Характеристика процесу реструктуризації підприємства
ВО Александрова, АА Стригуль
ФОП Вишемирський ВС, 2020
2020
Управлінський облік: загальні основи
ВО Александрова, МІ Мороз
ФОП Вишемирський ВС, 2020
2020
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
НВ Ежакова, ВА Александрова
УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ …, 2019
2019
Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі
ТС Шовкопляс, ТА Жадан, ЮВ Жадан, РФ Смоловик, ОІ Линник, ...
ФЛП Томенко ЮІ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20