Подписаться
Тетяна Коваль
Тетяна Коваль
НУ БіП Украини кафедра економичної кібернетики
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія України
О Валерій, О Гончаренкo, С Маркова, В Лозовий, В Великочий, ...
602007
Личностная сфера подростков, склонных к развитию компьютерной зависимости
ТВ Коваль
Автореф. дис. канд. психол. наук 24, 2013
402013
Особенности межличностных взаимодействий у подростков, склонных и не склонных к развитию компьютерной зависимости
ТВ Коваль
Психолого-педагогические исследования 4 (4), 2012
262012
Основи медичних знань
ПД Плахтій, ЛС Соколенко, НВ Гутарєва
Кам'янець-Подільский: TOB" Друкарня Рута", 2014
11*2014
Концептуальные основы построения в сфере образования системы профилактики зависимого поведения
ВВ Аршинова
Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация, 2011
112011
Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти України
ТМ Коваль
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
112009
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти
Т Коваль
ТО Коваль: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 390-398, 2016
102016
Формування готовності майбутніх учителів школи першого ступеня до роботи з батьками в поліетнічному середовищі
ТВ Коваль
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
92015
Страх старості як чинник буття сучасної людини
ТВ Коваль
ТВ Коваль, 2012
92012
Основы промышленной экологии. Оценка ущерба от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Учеб. пособие
ВМ Картавская, ТВ Коваль
Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008
92008
Биоэтическое воспитание как средство формирования экологической культуры старшеклассников
ТВ Коваль, ЛН Харченко
Наука. Инновации. Технологии, 16-22, 2008
92008
Читач універсальної бібліотеки в системі бібліотечно-інформаційних послуг
Т Коваль
Бібліотечний вісник, 20-23, 2003
92003
Біохімія тварин: навчальний посібник для студентів за напрямами «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і «Ветеринарна медицина»
ТВ Коваль, ОВ Овчарук
Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко ДГ, 2016
82016
Зміна вмісту глутатіону в тимоцитах щурів за індукції апоптозу під впливом Н2О2 або радіації
ТВ Коваль, ОО Назарова, ОП Матишевська
Укр. біохім. журнал 80 (2), 114-119, 2008
82008
Перспективы развития энергетических установок нового поколения в рамках энергетической стратегии ОАО «РЖД»
ВА Начигин, АН Кудряшов, ТВ Коваль, АВ Начигин
Вестник ВСГУТУ, 53, 2014
72014
Математична модель напруженого стану торцевої зони пиломатеріалів в процесі сушки
ТВ Коваль
Науковий вісник Чернігівського державного технологічного університету, 212-216, 2013
72013
Експресивна функція неологізмів у мові сучасного газетного дискурсу
Т Коваль
72011
Компоненти готовності вчителя до роботи з батьками в поліетнічному середовищі
Т Коваль
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 52-60, 2011
72011
Філософське осмислення ролі інформації в сучасному суспільстві
ТВ Коваль
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 19-23, 2009
72009
Вища освіта сучасної Німеччини в умовах політичних і технологічних модернізацій
Т Коваль
Вища освіта України, 95-101, 2007
72007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20