Подписаться
Інна Назаренко
Інна Назаренко
Сумський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Innovative model of economic behavior of agentsin the sphere of energy conservation
T Hilorme, I Nazarenko, W Okulicz-Kozaryn, O Getman, DrobyazkoS.
Academy of Entrepreneurship Journal, 2018
89*2018
Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks
V Babenko, O Nazarenko, I Nazarenko, А Mandich, M Krutko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Р. 6-14, 2018
682018
Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України
ІМ Назаренко
Проблемы экономики, 136-143, 2015
242015
«Дью ділідженс»: сутність, призначення та послідовність проведення
ІМ Назаренко, АІ Орєхова
КНТУ, 2011
202011
Наукові концепції розвитку стратегічного менеджменту: сутність, призначення та перспективи
ІМ Назаренко
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка, 53-58, 2014
132014
Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти
ВЯ Плаксієнко, ІМ Назаренко
Агросвіт, С. 20 - 26, 2018
122018
Концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії
ВЯ Плаксієнко, ІМ Назаренко
Агросвіт, С. 3 - 7, 2018
112018
АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ОСОБЛИВОСТІ, КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ
ІМ Назаренко, ОВ Місюров
Економіка та суспільство, с. 1312-1318, 2018
92018
Наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства
ВЯ Плаксієнко, ІМ Назаренко, АІ Орєхова
Бізнес – Інформ., С. 375 – 380., 2018
82018
Accounting and reporting—the information platform of management process
OVN IM Nazarenko
Business inform, 250-257, 2015
82015
Enterprise Multi-Level Energy Efficiency Management System Development
V Makedon, A Dzeveluk, Y Khaustova, O Bieliakova, I Nazarenko
International Journal of Energy, Environment, and Economics, 2022
72022
Цінність підприємства—головний орієнтир стратегічного менеджменту
ІМ Назаренко
Агросвіт, 14-18, 2013
72013
Формування та ефективність управління капіталом сільськогосподарських підприємств
ІМ Назаренко
ступ. канд. екон. наук: 08.00. 04/ІМ Назаренко, 2010
72010
Цифровізація як вектор модернізації системи бухгалтерського обліку
ІМ Назаренко, ЛФ Соколенко, ИН Назаренко, ЛФ Соколенко
«Центр учбової літератури», 2021
62021
Diagnostics of Monetary Assets of Ukrainian Agribusiness Entities: Relevance, Peculiarities, and the Process of Algorithm Construction
I NAZARENKO, A ORIEKHOVA
Journal of Environmental Management and Tourism, p. 1373-1380, 2017
62017
Фінансові індикатори діагностики капіталу з позиції ціннісного та вартісного підходів
ІМ Назаренко
Бизнес Информ, 273-278, 2016
62016
Диагностика в системе менеджмента субъектов агробизнеса
ИН Назаренко
Экономика: реалии времени, 114-122, 2016
62016
Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу
ІМ Назаренко
Економіка та держава, 65-68, 2016
62016
Strategic scenario planning of the agrarian sector development
L Plaksiienko, V, Nazarenko, I, Nazarenko, O, Sokolenko
International Multidisciplinary Scientific Geo Conference Surveying Geology …, 2020
5*2020
Аудит розрахунків з бюджетом: організаційно-функціональні та методичні основи
ІМ Назаренко, ВО Сема, ИН Назаренко
52019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20