Подписаться
Татьяна Чикалина \ Тетяна Чікаліна \  Tetiana Chikalina
Татьяна Чикалина \ Тетяна Чікаліна \ Tetiana Chikalina
National University of Civil Protection of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuczu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні підходи до створення професійних стандартів у системі освіти
ЮВ Уваров, ТМ Чікаліна
32017
Компетентнісний підхід: особливості реалізації у галузевих стандартах вищої освіти з цивільної безпеки
ЮВ Уваров, ОА Стельмах, ТМ Чікаліна
12010
Стандарт вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальність 261 Пожежна безпека
АА Лобанов, ОА Стельмах, ІВ Паснак, ВЛ Сидоренко, РВ Пархоменко, ...
2020
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
ТМ Чікаліна
НУЦЗ України, 2019
2019
Стандарт вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26–Цивільна безпека, спеціальність 261–Пожежна безпека
РВ Пархоменко, АА Лобанов, ОА Стельмах, ІА Чуб, ВЛ Сидоренко, ...
2018
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОВ Тарахно, ТМ Чікаліна
2017
СТВОРЕННЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
ЮВ Уваров, ТМ Чікаліна
НУЦЗУ, 2016
2016
Особливості формування освітньої програми підготовки магістрів спеціалізації" Управління пожежною безпекою"
ЮВ Уваров, АІ Морозов, ТМ Чікаліна
НУЦЗУ, 2016
2016
Формування змісту стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів цивільної безпеки
ЮВ Уваров, ВВ Березуцький, ТМ Чікаліна
Національний університет кораблебудування, 2016
2016
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України
ОП Євсюков, ОО Назаров, ОА Стельмах, ЮВ Уваров, ТМ Чікаліна
Вид-во: Державна установа НДІ соціально-трудових відносин, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10