Proshkin Volodymyr / Прошкін Володимир Вадимович
Proshkin Volodymyr / Прошкін Володимир Вадимович
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основні підходи до визначення поняття «науково-дослідна робота студентів»
ВВ Прошкін
Наукова скарбниця освіти Донеччини 2 (5), 114-117, 2009
242009
Інтеграція науково-дослідної і навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів як сучасна педагогічна проблема
ВВ Прошкін
Освітній вимір 37, 374-379, 2013
202013
E-learning as a mean of forming students’ mathematical competence in a research-oriented educational process
ММ Астаф'єва, ОБ Жильцов, ВВ Прошкін, ОС Литвин
Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 7 th Workshop CTE 2019 …, 2020
182020
Інтеграція університетської науки й освіти: історичний аспект [Електронний ресурс]
ВВ Прошкін
Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, 163, 2010
152010
Using the e-learning course “Analytic Geometry” in the process of training students majoring in Computer Science and Information Technology
ОМ Глушак, ВВ Прошкін, ОС Литвин
CTE 2018-6th Workshop on Cloud Technologies in Education, 472-485, 2019
132019
Cloud-oriented training technologies as a means of forming the XXI century skills of future mathematics teachers
ММ Астаф'єва, ДМ Бодненко, ВВ Прошкін
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2019
122019
Педагогічна система як предмет наукового дослідження
ВВ Прошкін
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 7-12, 2015
122015
The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics
ЛЛ Хоружа, ОВ Мельниченко, МВ Братко, ОВ Котенко, ВВ Прошкін
The New Education Review, 233-245, 2019
102019
Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнях в Україні : монографія
КОЛ Харченко С.Я., Прошкін В.В., Омельченко С.О.
72016
Науково-дослідна робота студентів як інтегруючий фактор у процесі професійної підготовки фахівця у педагогічному університеті
НВ Гавриш, ВВ Прошкін, ОВ Сущенко
Освіта Донбасу, 60-63, 2007
72007
Зміст інтеграції університетської науки та освіти
ВВ Прошкін
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
62014
Стимулювання студентських наукових пошуків як засіб інтеграції науки й освіти
ВВ Прошкін
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
62010
Науково-дослідна діяльність студентів як інтегруючий фактор у процесі професійної підготовки у педагогічному університеті
НВ Гавриш, ВВ Прошкін, ОГ Сущенко
Освіта Донбасу, 122, 2007
62007
Formuvannya krytychnogo myslennya majbutnix uchyteliv matematyky zasobamy geometriyi [Formation of critical thinking of future teachers of mathematics by means of geometry]
M Astafyeva, V Proshkin, S Radchenko
Osvitologichnyj dyskurs, 1-2, 2018
52018
Сутнісні характеристики інтеграції науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
ВВ Прошкін
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
52012
Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
ОМ Глушак, ВВ Прошкін, НП Мазур
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-200, 2018
42018
Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка
ЛМ Гриневич, ЛМ Ільїч, КО Линьов, НВ Морзе, ОБ Проценко, ...
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
32020
Современные тенденции подготовки магистрантов педагогического образования
ВВ Прошкин
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология …, 2015
32015
Научные студенческие мероприятия как важнейший компонент университетской подготовки будущих учителей
ВВ Прошкин
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология …, 2013
32013
Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській освіті
ВВ Прошкін
Науковий вісник Донбасу, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20