Володимир Зуєв, Владимир Зуев
TitleCited byYear
Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія / В.В. Зуєв. - Х. : ТОВ "Оберіг", 2017
ВВ Зуєв
"Оберіг", 2017
52017
Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Зуєв ; Нац. юрид …
ВВ Зуєв
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
52015
Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Зуєв ; Нац …
ВВ Зуєв, ВВ Зуев
52015
Процесуальний порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція), як гарантія забезпечення прав особи
ВВ Зуєв
Видавничий дім" Гельветика", 2014
22014
Місце НАБУ серед центральних (уповновадених) органів України в рамках міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях
ВВ Зуєв, ВВ Зуев
Одеса: Юридична література, 2017
2017
Правові аспекти діяльності роботодавців щодо організації професійного навчання працівників
ВД Мартинюк
Одеса: Юридична література, 2016
2016
Порядок проведення процесуальних дій при наданні міжнародної правової допомоги як гарантія забезпечення прав особи
ВВ Зуєв
Юрист України, С. 75-81, 2013
2013
Гарантії прав особи при проведенні допиту в режимі відео- або телефонної конференції в рамках міжнародного співробітництва
ВВ Зуєв
Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернігів, 7-8 червня 2013р …, 2013
2013
Процесуальні гарантії прав осіб при тимчасовй передачі
ВВ Зуєв
Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 25-26 травня 2013р., 93-95, 2013
2013
Обжалование при предоставлении международной правовой помощи как гарантия обеспечения прав личности
ВВ Зуев
Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь», Кишинев …, 2013
2013
Процесуальні гарантії прав осіб при тимчасовій передачі в рамках міжнародної правової допомоги в кримінальних провадженнях
ВВ Зуєв
Вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 21.Частина 1. 3 (21. частина 1.), 130-133, 2013
2013
СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ОСОБИ ПРИ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
ВВ Зуєв
2013
Понятие уголовно-процессуальних гарантий прав личности
ВВ Зуев
Международная научно-практическая конференция "Историко-правовые и социально …, 2012
2012
Міжнародне співробітництво за новим КПК України
ВВ Зуєв
Науковий вісник УжНУ Серія: Право Випуск 19. Том 4 4 (19), 129-133, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14