Володимир Зуєв, Владимир Зуев
Володимир Зуєв, Владимир Зуев
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія / В.В. Зуєв. - Х. : ТОВ "Оберіг", 2017
ВВ Зуєв
"Оберіг", 2017
32017
Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Зуєв ; Нац. юрид …
ВВ Зуєв
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
32015
Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Зуєв ; Нац …
ВВ Зуєв, ВВ Зуев
32015
Процесуальний порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція), як гарантія забезпечення прав особи
ВВ Зуєв
Видавничий дім" Гельветика", 2014
12014
Правові аспекти діяльності роботодавців щодо організації професійного навчання працівників
ВД Мартинюк
Одеса: Юридична література, 2016
2016
Порядок проведення процесуальних дій при наданні міжнародної правової допомоги як гарантія забезпечення прав особи
ВВ Зуєв
Юрист України, С. 75-81, 2013
2013
Гарантії прав особи при проведенні допиту в режимі відео- або телефонної конференції в рамках міжнародного співробітництва
ВВ Зуєв
Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернігів, 7-8 червня 2013р …, 2013
2013
Процесуальні гарантії прав осіб при тимчасовй передачі
ВВ Зуєв
Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 25-26 травня 2013р., 93-95, 2013
2013
Обжалование при предоставлении международной правовой помощи как гарантия обеспечения прав личности
ВВ Зуев
Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь», Кишинев …, 2013
2013
Процесуальні гарантії прав осіб при тимчасовій передачі в рамках міжнародної правової допомоги в кримінальних провадженнях
ВВ Зуєв
Вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 21.Частина 1. 3 (21. частина 1.), 130-133, 2013
2013
СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ОСОБИ ПРИ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
ВВ Зуєв
2013
Понятие уголовно-процессуальних гарантий прав личности
ВВ Зуев
Международная научно-практическая конференция "Историко-правовые и социально …, 2012
2012
Міжнародне співробітництво за новим КПК України
ВВ Зуєв
Науковий вісник УжНУ Серія: Право Випуск 19. Том 4 4 (19), 129-133, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13