Подписаться
Оксана Цихмейструк
Оксана Цихмейструк
Подтвержден адрес электронной почты в домене std.npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Multicultural upbringing of primary school children in the conditions of Ukraine’s eurointegration
O Matviienko, O Scyhmeystryh
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017
72017
Вияв громадянської зрілості студента в процесі акредитації та удосконалення освітніх програм
ОВ Матвієнко, ОМ Цихмейструк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
22020
Громадянські цінності як складова громадянської компетентності демократичного майбутнього вчителя
ОВ Матвієнко, ОМ Цихмейструк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
22019
Розвиток громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи
О ЦИХМЕЙСТРУК
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2022203, 2022
12022
Forming human values through wisdom in pedagogical space
ОВ Матвієнко, ОМ Цихмейструк
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Інформаційні технології у вивченні іноземної мови у середній та вищій школі
МІ Комогорова, ОМ Цихмейструк
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2018
12018
Формування громадянської компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки
ОМ Цихмейструк
2023
Розвиток критичного мислення в процесі формування громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи
МОВ Цихмейструк О.М.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток критичного …, 2020
2020
ОВ МАТВІЄНКО
ОМ ЦИХМЕЙСТРУК
²ÑÍÈÊ, 73, 2020
2020
Implementation of e-democracy tools in education: additional workload for teacher or creation modern educational environment?
ЦО М.
Освіта ХХІ століття: реалії, виклики, тенденції розвитку: колективна …, 2020
2020
Особливості навчання "через" демократію в освітньому середовищі закладів освіти
ЦОМ Матвієнко О.В.
Журнал "Вісник університету імені Альфреда Нобеля". Серія "Педагогіка і …, 2020
2020
Вияв громадянської зрілості студента в процесі акредитації та удосконалення освітніх програм
МОВ Цихмейструк О.М.
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми …, 2020
2020
Впровадження проектної технології на заняттях з іноземної мови у ЗВО
ОМ Цихмейструк
// Мовний і навчальний простір у країнах світу: матеріали Всеукраїнської …, 2019
2019
Variety of teaching methods
МІ Комогорова, ОМ Цихмейструк
Przemysl: Nauka i studia, 2017
2017
Вплив полікультурного середовища на розвиток естетичного смаку та критичного мислення у інтелектуала
МІ Комогорова
Sheffield, science and education LTD, 2017
2017
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ Е-ДЕМОКРАТІЇ В ОСВІТУ: ДОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ЧИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА?
О Цихмейструк
ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, 0
Великий Кобзар
О Цихмейструк
Логос. Студентський вісник. Випуск п’ятий//За ред. Чабайовської МІ–К.: НПУ …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17