Кривильова Олена Анатоліївна (Kryvylova Olena), доктор педагогічних наук, доцент
Кривильова Олена Анатоліївна (Kryvylova Olena), доктор педагогічних наук, доцент
Бердянський державний педагогічний університет (Berdyansk State Pedagogical University)
Verified email at bdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування у майбутніх вчителів готовності до самостійної творчої діяльності
ОА Кривильова
Кіровоградський державний педагогічний університет, 2006
262006
Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності: монографія
ОА Кривильова
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2008
112008
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів практичного навчання: аксіологічний підхід
ОА Кривильова, ОА Чернєга
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців педагогів у …, 2019
82019
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: акмеологічний аспект
ОА Кривильова, НЛ Сосницкая
Науковий вісник Льотної академії. Сер.: Педагогічні науки, 121-126, 2017
82017
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: теоретичний та методичний аспекти
ОА Кривильова
82017
Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів
ОА Кривильова
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018
72018
The aqmeological framework for modern higher education as a step towards sustainable development of society
O Kryvylova, N Sosnickaya, K Oleksenko, R Oleksenko, I Khavina
Linguistics and Culture Review 5 (S3), 55-64, 2021
62021
Особистісно-орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності
ОА Кривильова
Навчання, виховання та розвиток: тези допов. всеукр. наук.-практ. конф …, 2004
42004
Професійне становлення інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу
ОА Кривильова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 399-403, 2013
32013
Тренінговий підхід у формуванні професійного становлення майбутнього фахівця
ОА Кривильова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 456-459, 2009
32009
Готуємо майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності
О Кривильова
Рідна школа, 16-17, 2006
32006
Formation of Social Skills as a Step Towards Competitiveness in the Labor Market of Specialists of Energy Profile
N Sosnickaya, O Kryvylova
2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 1-4, 2020
22020
3.2. Проектування навчального середовища–професійна задача майбутніх учителів початкової школи: монографія
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, О Кривильова, К Олексенко
Фенікс, 2020
22020
Управління навчальним закладом
СГ Немченко, ОБ Голик, ОВ Лебідь, ОА Кривильова
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012
22012
Організація самостійної діяльності студентів як крок до входження у болонський процес
ОА Кривильова
Гуманізація навчально-виховного процесу, 79-83, 2008
22008
Стан готовності майбутніх вчителів до самостійної творчої діяльності (за результатами констатуючого експерименту)
ОА Кривильова
Гуманізація навчально-виховного процесу, 42-50, 2006
22006
Professional training for primary school teachers on the basis of the task-based approach
K Oleksenko, O Kryvylova, N Sosnytska, T Kushnirova
12021
Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності
О Дудукалова, О Кривильова
Матеріали конференцій МЦНД, 82-86, 2020
12020
Особливості використання методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів
O Kryvylova
ScienceRise: Pedagogical Education, 20-26, 2017
12017
ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЯК МЕТА ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
В Жигірь, О Кривильова
Молодь і ринок, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20