Подписаться
Світлана Тимчук (Tymchuk Svitlana, Tymchuk S. V.)
Світлана Тимчук (Tymchuk Svitlana, Tymchuk S. V.)
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент фермерських господарств
ВП Горьовий, СВ Тимчук
навч. посіб./За ред. ВП Горьового–К.:«Центр учбової літератури, 2014
402014
Е К О Л О Г ІЧ Н И Й Т У Р И З М Я К Н А П Р Я М С О Ц ІА Л Ь Н О-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
С ТИМЧУК
ВІСНИК, 35, 2016
11*2016
Социальное значение зеленого туризма в контексте развития сельских территорий Украины
НЛВ Транченко Л.В., Тымчук С.В.
Современные технологии управления, С . 43–47, 2015
102015
Песпективнi напрями диверсифiкацiї туристичної дiяльностi в Українi
СВ Тимчук, ЛМ Нещадим
Видавничий дім «Гельветика», 2016
5*2016
Стан та перспективи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
ТСВ Льошенко В.О., Головчук А.Ф.
Збірник наукових праць УДАУ, 305-315, 2005
52005
Екологічнй туризм як основа ефективного розвитку туристичного бізнесу в Україні.
КРБ Нещадим Л.М., Тимчук С.В.
Приазовський економічний вісник, С. 232-327, 2019
3*2019
Інноваційні методи економічного аналізу діяльності туристичних підприємств в Україні
ЛМ Нещадим, СВ Тимчук
Бізнес-навігатор, 84-88, 2017
32017
Зовнішньоторговельна діяльність на ринку продукції овочівництва
ТС В.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка", 207-213, 2012
3*2012
Підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції плодівництва у фермерських господарствах
СВ Тимчук
22005
Methods for Monitoring and Analysis of the Holidaymakers’ Free Time in Tourism
L NESHCHADYM, S TYMCHUK
International Business Information Management Association (IBIMA), 2019
12019
Формування конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії
ДВ Нагернюк, СВ Тимчук, ЛМ Нещадим
Мукачівський державний університет, 2017
12017
Зовнішньоекономічна діяльність на ринку швейних виробів України
СВ Тимчук
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013
12013
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО АУТСТАФФІНГУ У РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛИЧНОГО БІЗНЕСУ
СВ Тимчук
1
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ
Л Нещадим, С Тимчук, І Кирилюк
Економіка та суспільство, 2022
2022
Автоматизація бізнес-процесів підприємств індустрії гостинності як чинник підвищення економічної ефективності
Л Нещадим, С Тимчук
Економіка та суспільство, 2022
2022
Перспективи розвитку анімаційного туроперейтингу в Україні.
НЛМ Тимчук С.В.
Інфраструктура ринку, 2022
2022
Економічна ефективність роботи підприємств сфери обслуговування туристів
С Тимчук
Інновації та технології в сфері послуг і харчування, 93-101, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЛВ Транченко, ВВ Яворська, ВА Сич, СВ Тимчук, НВ Терещук
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки …, 2021
2021
Правове регулювання державної підтримки туристичної діяльності
ТС В.
Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно- ресторанної …, 2021
2021
Вплив насиченості дестинацій на розвиток туризму в Україні
ТС В.
Розвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та готельно …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20