Кобильнік Дмитро Анатолійович
Title
Cited by
Cited by
Year
Правове регулювання пільг при оподаткуванні
ДА Кобильнік
дис.… канд, 2002
422002
Правове регулювання пільг при оподаткуванні
ДА Кобильнік
дис.… канд, 2002
422002
Податкове право
ГВ Бех, ОО Дмитрик, ВІ Кобильник, ІЄ Криницький, МП Кучерявенко, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2003
162003
Деякі міркування стосовно дискреційних повноважень органів, що здійснюють фінансову діяльність в Україні
КД Анатолійович
Теорія і практика правознавства, 2015
92015
З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді)
ІД Бех, ВІ Кириченко, ЖВ Петрочко
«Друкарня Мадрид», 2016
52016
Деякі напрями реалізації регулятивної функції податкового права в умовах сьогодення
ДА Кобильнік
Фінансове право, 28, 2014
32014
а. Проблеми реалізації регулятивної функції фінансового права у контексті реформування системи органів, що контролюють справляння податків і зборів
Д Кобильнік
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
22013
Особливості регулятивної функції фінансового права
ЄО Алісов, ЛК Воронова, ЕС Дмитренко, ЛМ Касьяненко, ...
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 50, 2019
12019
Теоретико-правовий аналіз впливу податкової політики на формування доходів та витрат бюджетної системи України
І Ватуля, Л Воронова, О Дмитрик, Д Кобильнік, В Курило, ...
12017
Деякі аспекти визначення правового статусу бюджетних установ
ДА Кобильнік
Право та інновації, 119-124, 2018
2018
ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
ДА Кобильнік
ББК 67 П68 Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту …, 2017
2017
СУЧАСНИ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СИСЕМИ І ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ДА Кобильнік
International Scientific and Practical Conference World science 5 (4), 27-31, 2017
2017
Авторський колектив
ГВ Бех, ОО Дмитрик, ДА Кобильнік, ІЄ Криницький, МП Кучерявенко, ...
2016
ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ЙОГО РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ДА Кобильнік
Редакційна колегія, 93, 2016
2016
Фінансове право: підручник
ДАК Микола Петрович Кучерявенко, Ольга Олександрівна Дмитрик, Олександр ...
2016
Concept and importance of legal facts in dynamics of financial legal relations in Ukraine
ДА Кобильнік
Theory and practice of jurisprudence 2 (8), 18, 2015
2015
Деякі аспекти застосування принципу «витягнутої руки» у трансфертному ціноутворенні за європейським законодавством
КД Анатолійович
Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах: зб …, 2015
2015
Дискреційні повноваження контролюючих органів у контексті реалізації принципу законності у сфері оподаткування
КД Анатолійович
Проблемні питання застосування Податкового кодексу України при вирішенні …, 2014
2014
Деякі проблемні аспекти реалізації статті 70 Закону України "Про вищу освіту"
КД Анатолійович
Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної …, 2014
2014
Деякі напрями реалізації регулятивної функції податкового права в умовах сьогодення
КД Анатолійович
Фінансове право: науковий журнал, 19-22, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20