Кафедра судоустрою та прокурорської діяльності
Кафедра судоустрою та прокурорської діяльності
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Х.: ФІНН, 2011
872011
Прокурорський нагляд в Україні: підручник
МЙ Курочка, ПМ Каркач
Київ : Центр навч. літ., 2005
722005
Прокурорський нагляд в Україні : підруч. ; МВС України, Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України
МЙ Курочка, ПМ Каркач
Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004
72*2004
Організація роботи прокуратури міста, району : метод. посіб. з орг. роботи в міських, районних прокуратурах
ПМ Каркач
Харків : Право, 2010
562010
Організація роботи прокуратури міста, району : Метод. посіб. з орг. роботи в міських, районних прокуратурах
ПМ Каркач
Харків : Право, 2008
562008
Організація роботи прокуратури міста, району : метод. посіб. з орг. роботи в міськ., р-них прокуратурах. - CD-ROM
ПМ Каркач
Праці вчених Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого., 2006
562006
Організація роботи прокуратури міста, району : метод. посіб. з орг. роботи в міськ., район. прокуратурах
ПМ Каркач
Харків : Право, 2006
562006
Організаційно-правові проблеми статусу суддів : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 - Судоустрій; прокуратура та адвокатура
ЛМ Москвич
Харків : б. в, 2003
50*2003
Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування
В Бабкова
Вісник національної академії прокуратури України, 71-73, 2012
432012
Статус судді: питання теорії та практики
ЛМ Москвич, СВ Подкопаєв, СВ Прилуцький
Х.: ВД «ІНЖЕК 360, 2004
412004
Основи прокурорської діяльності в Україні навч. посіб. у схемах. - вид. 3-тє, змін. та доп.
АВ Лапкін
Харків : Право, 2015
382015
Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах. - вид. 2-ге, змін. та допов.
АВ Лапкін
Харків : Право, 2014
382014
Основи прокурорської діяльності в Україні: навч. посіб. у схемах
АВ Лапкін
Х.: Право, 2013
382013
Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Білозерка: Білозер. район. друк, 2004
322004
Транспарентність судової влади
ОО Овсяннікова
Судова влада : монографія / за заг. ред. І. Є. Марочкіна. - [підрозд. 2.5 …, 2015
30*2015
Транспарентність судової влади втореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.
ОО Овсяннікова
Х. : Б. в., 2009
30*2009
Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч. посіб.
ПМ Каркач
Х.: Право 179, 2013
292013
Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади
ЛМ Москвич
Вісник Верховного суду України, 25-30, 2011
29*2011
Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія
ЛМ Москвич, СО Іваницький, ІО Русанова
Х.: Фінн, 2009
292009
Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар
АВ Лапкін
Х.: Право, 2015
272015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20