Марк Елькін/ МВ Елькін/ МВ Элькин/ MV Elkin/ Марк Вениаминович Элькин/ Марк Веніамінович Елькін/
Марк Елькін/ МВ Елькін/ МВ Элькин/ MV Elkin/ Марк Вениаминович Элькин/ Марк Веніамінович Елькін/
Мелітопольський педагогічний університете імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності вчителя
МВ Елькін
Х.: Вид. група «Основа, 2013
182013
Основи стратегічного менеджменту в освіті: Навчальний посібник
ОО Барліт, МВ Елькін, ММ Окса
Мелітополь: МДПУ, ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2009
132009
Антропологічний підхід до процесу виховання як фактор гармонійного розвитку особистості
ІП Аносов, МВ Елькін
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
112013
Зміст професійної компетентності майбутніх тренерів
Ю Варданян, Р Гільмєєва, І Гришина, М Елькін, Е Соф’янц, ...
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯК КАТЕГОРІЇ І ПРОЦЕДУРИ В РІЗНИХ ТЕОРЕТИКО …, 2010
82010
Історія педагогіки: навчально-методичний посібник до самостійного вивчення дисципліни
МВ Елькін
Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2009
82009
Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник
ІП Аносов, МВ Елькін, ММ Головкова, АА Коробченко
ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2015
62015
Інноваційні технології підготовки майбутніх вчителів на прикладі проектної діяльності студентів/МВ Елкін
МВ Елькін
Теорія і методика навчання інформатики та математики: зб. наук. праць …, 2004
62004
Основи конфліктології: діяльність менеджера з попередження та розв'язання конфліктів в закладах освіти
МВ Елькін
дисципліна за вибором магістранта:[навч. посіб.]/Елькін МВ, Окса ММ, 2012
42012
The Humanistic Approach to Upbringing and Education in the Creative Legacy of the Ukrainian Pedagogues of the Second Half of the 19th Century
ІП Аносов, МВ Елькін, ММ Головкова, АА Коробченко, ММ Окса
International Education Studies 4 (6), 171-175, 2015
22015
Роль і місце міжкультурних комунікацій та діалогу в управлінні навчально-виховним процесом
М Елькін
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
22015
Консеквенти становлення і розвитку кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (1922-2014 рр.)
М Елькін, М Окса
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2013
22013
Методологічні основи становлення нової парадигми освіти в Україні
М Елькін
Українознавчий альманах, 288-291, 2012
22012
Особливості управлінсько-педагогічної підготовки керівників освітніх закладів у сучасних умовах
МВ Елькін, ММ Головкова, АА Коробченко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Компетентнісний підхід до організації виробничої практики майбутніх викладачів вищої школи: навчальний посібник
ТФ Бєльчева, ПВ Бєльчев, МВ Елькін, СС Ізбаш
МДПУ ім. Б. Хмельницького, Мелітополь, 2016
12016
Шляхи вирішення конфліктів у педагогічному колективі
М Елькін
Нова педагогічна думка, 176-178, 2014
12014
Проблема якості в управлінні закладом освіти
МВ Елькін
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Роль інновацій в управлінні підготовкою менеджера освітнього закладу
МВ Елькін
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МВ Елькін
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ТА ОСВІТА Випуск VІІ, 103, 2010
12010
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
МВ Елькін
ББК 74я5 З-41 РЕЦЕНЗЕНТИ, 107, 0
1*
Реальний педагогічний експеримент як віддзеркалення суспільних взаємовідносин
М Елькін, І Аносов, Т Бєльчева
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20