Клименко Катерина Володимирівна
Клименко Катерина Володимирівна
ДННУ "Академія фінансового управління"
Подтвержден адрес электронной почты в домене afu.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Modernіzacіya fіnansovoyi systemyUkrayinyv procesі yevroіntehracіyi [Modernization of the financial system of Ukraine in European integration]
OV Shlapak, TІ Yefymenko
Kyyiv: DNNU “Akad. fіn. upravlіnnya”[in Ukrainian], 411– 436, 2014
26*2014
Актуальні проблеми модернізації фінансової системи України
КВ Клименко
Електронне фахове видання «Ефективна економіка, 2015
92015
Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі
КВ Клименко
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z, 2013
92013
Fіnansova hlobalіzacіya і yevroіntehracіya [Financial globalization and European integration]
OH Bіlorus, TІ Yefymenko
Kyyiv: DNNU “Akademіya fіnansovoho upravlіnnya”[in Ukrainian], 382-400, 2015
8*2015
Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів
КВ Клименко
Економіка і держава, 63-71, 2015
52015
Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання
КВ Клименко
Фінанси України, 75-85, 2015
42015
Особливості типологізації інститутів спільного інвестування в Україні, в країнах Західної Європи та США
КВ Клименко
Економіка і держава, 62-68, 2012
42012
Запровадження інституту фінансового омбудсмена з фінансів та інвестицій в контексті забезпечення належного рівня фінансової безпеки
КВ Клименко
Інвестиції: практика та досвід, 14-20, 2016
32016
Особливості боротьби з маніпулюванням та фіктивними емітентами на фондовому ринку України в контексті євроінтеграції
КВ Клименко
Наукові праці НДФІ, 107-125, 2016
32016
Компенсаційні механізми захисту інвесторів: зарубіжний досвід та українські реалії
КВ Клименко, ГМ Терещенко
Фінанси України, 110-126, 2017
22017
Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні
КВ Клименко, К В.
Наукові праці НДФІ, 97-117, 2017
22017
Aktualnі problemyrozvytku systemyupravlіnnya derzhavnymyfіnansamy: yevroіntehracіjnyj kontekst [Actual problems of the development of the public finance management system …
TІ Yefymenko
Kyyiv: DNNU “Akademіya fіnansovoho upravlіnnya”[in Ukrainian], 2016
22016
До питання створення мегарегулятора на фінансовому ринку України
КВ Клименко, ГМ Терещенко
Фінанси України, 111-127, 2016
22016
Зарубіжний досвід співробітництва з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку
КВ Клименко
Наукові праці НДФІ, 16-40, 2017
12017
Самофінансування регуляторів ринків цінних паперів: зарубіжна практика та українські реалії
КВ Клименко, ГМ Терещенко
Фінанси України, 27-42, 2017
12017
Співробітництво європейського банку реконструкції та розвитку з окремими країнами європейського та азійського регіонів
КВ Клименко, І СМ
Фінанси України, 52-78, 2016
12016
Співробітництво України та ЄБРР: тенденції розвитку
СМ Іванов, КВ Клименко
Наукові праці НДФІ, 5-23, 2016
12016
Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування в контексі імплементації податкового кодексу України
КВ Клименко
Економіка та держава, 46-48, 2012
12012
Основи функціонування інститутів спільного інвестування в посткризовий період
КВ Клименко
Інвестиції: практика та досвід, 36-39, 2011
12011
Актуальні питання діяльності фінансових інституцій розвитку: загальна оцінка та українська практика
СМ Іванов, КВ Клименко, МВ Савостьяненко
Наукові праці НДФІ, 76-94, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20