Підписатись
Кафедра економіки підприємств
Кафедра економіки підприємств
Одеський національний політехнічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка та організація інноваційної діяльності: підручник
ОІ Волков, МП Денисенко, АП Гречан, ТІ Черкасова
К.: Центр учбової літератури, 2007
2632007
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
1642018
Формування ресурсозберігаючої моделі розвитку підприємства
ЛА Некрасова, АВ Хрістова
Економіка: реалії часу,(2 (30)), 79-84, 2017
1152017
Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності
ЛА Некрасова
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 6-13, 2014
108*2014
Формирование бизнес-модели предприятия
ЛВ Фролова, ЕС Кравченко
К.: Центр учебной литературы, 2012
1052012
Эффективные организационно-экономические механизмы управления (теория и практика)
ИИ Грузнов
Одесса: Полиграф, 2009
822009
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
662008
Выбор стратегии развития предприятия: учебное пособие
ЕА Бельтюков, ЛА Некрасова
Одесса: ОНПУ, 2002
622002
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
532009
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ІО Галиця, СО Самаль, ...
Університетська книга, 2015
502015
Основні проблеми транспортної логістики
МО Устенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 236-238, 2010
482010
Оценка инновационного потенциала хозяйственной системы
Н Поповенко, Н Заварная
Бизнес Информ, 51-52, 1998
471998
Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні
НС Поповенко, ОВ Ганенко
Економіка: реалії часу, 2, 2012
432012
Механiзми логiстичного управлiння торговельним пiдприємством: монографiя
ЛВ Фролова
412005
Механизмы интенсификации обновления продукции (теоретические и прикладные вопросы): Научная монография
ИИ Грузнов
Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2004
382004
Інноваційні процеси у банківській сфері
НС Поповенко, НБ Марченко
Економічний простір, 97-104, 2008
342008
Формування кластеру, як напрямку інноваційного розвитку економіки.
ЛА Некрасова
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 132-138, 2014
302014
Планирование деятельности предприятия: Учебное пособие
ЕА Бельтюков, АА Бревнов, ВН Парсяк
Харьков: Одиссей, 2006
282006
Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства
ЛВ Фролова, ОВ Роженко, ЛВ Фролова, АВ Роженко
Актуальні проблеми економіки, 199-209, 2016
272016
Особливості фінансового механізму державного управління суб’єктами невиробничої сфери (на прикладі туристичної галузі України)
А Кулінська
Ефективність державного управління: збірник наукових праць.–2009.–Вип 18 (19 …, 2009
262009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20