Олеся Фінагіна
Олеся Фінагіна
професор з менеджменту, Черкаський державний технологічний університет
Verified email at chdtu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ринкова трансформація в регіоні: особливості розвитку та діагностування: монографія
ОВ Фінагіна
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2005
512005
Особливості розвитку інформаційного ринку:[монографія]
НШ Пономаренко, ОВ Фінагіна
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2006
252006
Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики: монографія
СІ Левицький, РМ Лепа, ЮО Коваленко, ОВ Фінагіна, КВ Харіна
Донецьк: Юго-Восток, 2007
172007
Діагностування регіональних ринків: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОВ Фінагіна
Донецьк:«ВІК, 2010
152010
Соціальні трансформації та особливості їх інституціоналізації в українському суспільстві
ОВ Фінагіна, ВВ Поддубняк
Управління проектами та розвиток виробництва, 142-146, 2011
92011
Методологічні основи розвитку регіонального маркетингу
ОВ Фінагіна, АВ Губенко
Економічний простір, 61-70, 2008
92008
Кластери в системі стратегії і тактики розвитку регіону: монографія
ЛВ Батченко, АВ Гуренко, ГС Кононенко, РВ Манн, ОВ Фінагіна, ...
Донецьк:«ВІК, 16-17, 2013
52013
Розвиток інформаційних систем в інформаційному суспільстві
ОВ Фінагіна, КВ Харіна
Економічний простір, 109-116, 2008
42008
Ринкова трансформація в регіоні: методологія і теорія
ОВ Фінагіна
Фінагіна ОВ–Донецьк, 2006–30 с, 0
4
Бізнес-інкубування в системі прогресивного розвитку енергетичного ринку України: регіональні та галузеві аспекти
О Фінагіна, А Шишолін, Д Гулак
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2016
32016
Розвиток ринку нерухомості України та проблеми його інформаційного забезпечення [Електронний ресурс]
ОВ Фінагіна, ОЛ Єрьоменко, ОА Зінченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Mure/2007_10/33. pdf, 2007
32007
Наукові засади управлінського консультування в системі сучасних знань менеджменту: інтереси бізнесу, галузі, регіонів
ОВ Фінагіна, ОВ Білан, ОД Матвієнко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 165-170, 2016
22016
Необхідність оцінювання конкурентостійкості підприємства
ОВ Фінагіна
Управління проектами та розвиток виробництва, 121-126, 2011
22011
Поширення засад регіонального менеджменту: методи і напрями діагностики регіональних ринків
ОВ Фінагіна, НО Поліщук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
22010
Проблеми та особливості соціалізації ринку праці в Україні
ОВ Фінагіна, КВ Зайцева
Економічний простір, 200-205, 2008
22008
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КЛАСТЕРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПИТАННЯ БАЛАНСУВАННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
ОВ Фінагіна, АІ Бойко, ОО Плаксюк
Рецензенти, 168, 2017
12017
Пріоритети визначення трансформацій регіонального економічного простору України
ПВ Гудзь, ОВ Фінагіна
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
12015
Наукове бачення та системне відображення категорії інформаційна інтеграція
ОВ Фінагіна
Вісник Донецького університету економіки та права, 111-116, 2013
12013
ПОНЯТТЯ «ТРАНЗИТНО-ТРАНСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»: ЙОГО СУТЬ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО СКЛАДОВИХ
ЄВ Ігнатенко, ЛВ Хомич
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки …, 2013
12013
Особливості процесу розробки та впровадження соціальних технологій у менеджменті освіти
ОВ Фінагіна, ЛА Гузь
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20