Лисенчук Геннадій Анатолійович
Лисенчук Геннадій Анатолійович
Професор кафедри теорії методики фізичної культури МНУ імені В. О. Сухомлинського, НУФВСУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управление подготовкой футболистов
ГА Лисенчук
К.: Олимпийская литература, 44-54, 2003
4622003
Теоретико-методичні основи керування підготовкою футболістів
ГА Лисенчук
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-Київ, 2004
402004
Тактика футбола
ГА Лисенчук, ВГ Лоос, ВГ Догадайло
К.: РНМК Минмолспорта Украины, 1991
361991
Футбол//Підручник для студентів вищих учбових закладів фізичного виховання і спорту
ВВ Соломонко, ГА Лисенчук, ОВ Соломонко
К.: Олімпійська література 288, 1997
251997
Разработка целевых комплексных программ подготовки футболистов
АМ Зеленцов, МВ Бальчос, ГА Лисенчук
К.: НУФВСУ, 1999.-61 с, 1999
151999
Футбол. Посібник для футболістів і тренерів аматорського футболу
ВВ Соломонко, ГА Лисенчук, ОВ Соломонко
К: Олімпійська література, 2005
132005
Теоретико-методические основы управления подготовкой футболистов
ГА Лисенчук
Киев, НУФВСУ, 2004
132004
Соревновательные микроциклы в подготовке квалифицированных футболистов
ГА Лисенчук
Киев. гос. ин-т физ. культуры.-Киев, 1989
111989
Футбол: Видання друге, виправлене і доповнене. Підручник для студентів вищих учбових закладів фізичного виховання і спорту
ВВ Соломонко, ГА Лисенчук, ОВ Соломонко
К.: Олімпійська література, 2005
102005
Технология оценки потенциальных возможностей футболистов детского возраста
ГА Лисенчук
Наука в олимпийском спорте, 45, 2002
82002
Структура соревновательных микроциклов в подготовке квалифицированных футболистов
ВА Выжгин, ГА Лисенчук
Метод. рекомендации для слушателей ВШТ, ФПК и студентов Акад./Выжгин ВА …, 1995
81995
Программирование подготовки футболистов
ГА Лисенчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2001
72001
Розвиток ігрової творчості футболістів
ВВ Соломонко, ГА Лисенчук, ОВ Соломонко
Методичний посібник. Київ.«Олімпійська література, 1998
71998
Історичні аспекти розвитку тактики футболу
ВВ Соломонко, ГА Лисенчук, ОВ Соломонко, МВ Молнар
ВАТ" Панент", 2010
52010
Аналіз змісту гри воротаря та ефективності захисних і атакуючих дій футболістів у матчі: методичні рекомендації для тренерів і футболістів різного віку та спортивної кваліфікації
ВВ Соломонко, ГА Лисенчук
К.: Олімпійська література, 1996
51996
Футбол
ГА Лисенчук, ВВ Соломонко, ОВ Соломонко
К.: Олімпійська література, 2007
42007
Программирование процесса тренировки футболистов
В Пшибильский, Г Лисенчук
Индивидуализация процесса спортивной тренировки. Научный ежегодник. Гданск …, 2002
42002
Инновации в совершенствовании специальной физической подготовки в спортивных единоборствах (современный аспект)
ВА Тищенко, ГА Лисенчук
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2019
22019
Контроль соревновательной деятельности в системе управления подготовкой футболистов
ГА Лисенчук, СМ Решко, ВС Левин
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
22002
Футбол: Підручник для студентів ВУЗів фізичного виховання і спорту
ВВ Соломонко, ГА Лисенчук, ОВ Соломонко
К.: Олімпійська література. 1997.–287 с, 1997
21997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20