Кафедра теорії держави і права
Кафедра теорії держави і права
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 4, 2008
4452008
Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб
ВМ Кириченко, ОМ Куракін
К.: Центр учбової літератури 264, 2, 2010
1702010
Загальна теорія держави і права
МВ Цвіка, ОВ Петришина
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
1502009
Загальна теорія держави і права
МВ Цвіка, ОВ Петришина
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
1502009
Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика
ОО Уварова
892012
Основоположні принципи права
СП Погребняк
Автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук.–Харків–2009 и …, 2009
692009
Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин
О Петришин
Право України 324, 24-35, 2010
682010
Професійна етика юриста
ВО Лозовой, ОВ Петришин
Харків: Право 176, 2004
592004
Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми)
ВС Смородинський
Харків: НУВС, 2001
572001
Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми)
ВС Смородинський
Харків: НУВС, 2001
572001
Стадии в юридическом процессе: общетеоретические исследования
ИВ Бенедик
Харьков, 1986
571986
Стадии в юридическом процессе: общетеоретические исследования
ИВ Бенедик
Харьков, 1986
571986
Громадянське суспільство-підгрунтя формування правової держави в Україні
О Петришин
видавництво" Право", 2003
562003
Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства
ЮС Размєтаєва
Юридический вестник, 109-112, 2006
532006
Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.
ОВ Петришин
X.: Право, 2014
512014
Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення
СЯ Скорик
АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ …, 2016
502016
Історія вчень про право і державу:[навчальний посібник]
ГГ Демиденко
Харків: Консум 432, 2004
502004
Історія вчень про право і державу:[навчальний посібник]
ГГ Демиденко
Харків: Консум 432, 2004
502004
Статус службової особи: природа, структура, спеціалізація
ОВ Петришин
К.: УНКВО, 76, 1990
501990
Общетеоретические проблемы юридической процессуальной формы
СН Олейников
автореф. дис.... канд. юрид. наук, 1986
491986
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20