Кафедра теорії держави і права
Кафедра теорії держави і права
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 4, 2008
4152008
Загальна теорія держави і права
МВ Цвіка, ОВ Петришина
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
1662009
Загальна теорія держави і права
МВ Цвіка, ОВ Петришина
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
1662009
Теорія держави і права: модульний курс: навч. посіб
ВМ Кириченко, ОМ Куракін
К.: Центр учбової літератури 264, 2, 2010
1472010
Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика
ОО Уварова
822012
Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин
О Петришин
Право України 324, 24-35, 2010
612010
Основоположні принципи права
СП Погребняк
Автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук.–Харків–2009 и …, 2009
612009
Професійна етика юриста
ВО Лозовой, ОВ Петришин
Харків: Право 176, 2004
582004
Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми)
ВС Смородинський
Харків: НУВС, 2001
542001
Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми)
ВС Смородинський
Харків: НУВС, 2001
542001
Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства
ЮС Размєтаєва
Юридический вестник, 109-112, 2006
512006
Громадянське суспільство-підгрунтя формування правової держави в Україні
О Петришин
видавництво" Право", 2003
512003
Історія вчень про право і державу:[навчальний посібник]
ГГ Демиденко
Харків: Консум 432, 2004
482004
Історія вчень про право і державу:[навчальний посібник]
ГГ Демиденко
Харків: Консум 432, 2004
482004
Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення
СЯ Скорик
АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ …, 2016
472016
Статус службової особи: природа, структура, спеціалізація
ОВ Петришин
К.: УНКВО, 76, 1990
461990
Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.
ОВ Петришин
X.: Право, 2014
432014
Правовий режим державної служби: питання загальної теорії
ОВ Петришин
ОВ Петришин, 1999
431999
Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ВД Ткаченко, СП Погребняк, ДВ Лук'янов
Х.: Право, 2003
422003
Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення
СП Погребняк
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2001
422001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20