Маркова Олена Олегівна
Маркова Олена Олегівна
Харківський національний університет внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Співвідношення правосуб’єктності і компетенції деяких суб’єктів публічного права в договірних відносинах
ОО Маркова
Форум права.–2013.–№ 1.–С. 655-661, 2013
3*2013
Захист суб’єктивних прав і законних інтересів при застосуванні форм договірного регулювання відносин
ОО Маркова
Форум права, 340–346-340–346, 2013
22013
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ
ОО МАРКОВА
Суми: Мрія, 2013
22013
Повноваження органів внутрішніх справ в договірних відносинах
ОО Маркова
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 169-173, 2012
22012
Современные подходы к диагностике доброкачественных опухолей яичников. Обзор
АЛ Александров
ОНМедУ, 2007
22007
Щодо питання про деякі специфічні ознаки договірної форми врегулювання відносин обмін нотами
ОО Маркова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Органи внутрішніх справ як учасники договірних відносин в сфері охорони громадського порядку
ОО Маркова
Форум права.–2012.–№ 1.–С. 606–610, 2012
12012
Щодо питання про інституціоналізацію процедури медіації в цивільному праві і процесі України: організаційно-логічний підхід
ОО МАРКОВА
10-літтю з часу заснування Подільської лабораторії з проблем адаптації …, 0
1
Administative procedure axiology
OO Markova
Visegrad journal on human rights.–2019.–№ 1 (Vol. 2).–P. 70-75, 2019
2019
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ADMINISTRATIVE BARRIERS ON THE WAY OF FORMATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE
ЕО Маркова
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 59, 2018
2018
Economic and Legal Analysis of the Concept Monitoring
ОV Panasiuk, OO Markova, BI Surkalo
Форум права, 252–257-252–257, 2016
2016
Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності
СВ Слинько
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 207-209, 2016
2016
Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) за законодавством зарубіжних країн
ОО Маркова
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право, 10-17, 2015
2015
Equivalence of Conciliation Procedure according to the Law of Civil Procedure in Ukraine and the International Procedure of “Alternative Dispute Resolution”
E Markova
Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies 7 (No.1. (7), January …, 2015
2015
УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕБАЖАНОГО ВТОРГНЕННЯ В ЛОКАЛЬНУ МЕРЕЖУ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ OLAP
ОО Маркова, ТА Желдак
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ», ТОВ …, 2012
2012
Фармакологічна корекція біоенергетичних процесів у печінці тварин, отриманих від стрес-уражених попередників: дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
ОО Маркова
2011
Раціональний вибір співвідношення критеріїв ранжування у задачі переслідування множини цілей
О Маркова, Т Желдак
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
Профілактика стресіндукованих порушень функціональної активності ядер гепатоцитів
ОО Маркова
Мир медицины и биологии 6 (2), 2010
2010
Особливості перебігу протезних стоматитів при застосуванні різних базисних пластмас у хворих із метаболічним синдромом
ЛД Чулак, ДО Якименко
ОНМедУ, 2008
2008
Можливості фармакологічної корекції порушень енергетичного обміну в печінці щурів, отриманих від опромінених попередників
ОО Маркова, ВК Напханюк, ВО Ульянов
ОНМедУ, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20