Подписаться
Наталя Мущинська Natalia Mushchynska
Наталя Мущинська Natalia Mushchynska
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Публічно-приватне партнерство як інструмент сталого регіонального розвитку
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 162-167, 2010
172010
Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: Навч. посібник.
НБ Петрова, НЮ Мущинська, ЛГ Чеканова
162009
Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: Навч. посібник.
НБ Петрова, НЮ Мущинська, ЛГ Чеканова
162009
Деякі теоретичні аспекти проблеми тінізації економіки
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 258-262, 2004
102004
Дослідження сучасного стану розвитку відносин державно-приватного партнерства в Німеччині та Україні
НЮ Мущинська
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
82015
Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект
НЮ Мущинська
Ефективна економіка, 2014
82014
Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки
НЮ Мущинська
Харківська національна академія міського господарства, 2008
82008
Впровадження оцінки рівня тінізації економіки на регіональному рівні
НЮ Мущинська
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 61-66, 2006
82006
Конспект лекцій з дисципліни «Муніципальний менеджмент» для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073–Менеджмент.
СІ Чернов, ТВ Бєльська, НЮ Мущинська
42018
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи випробувань і досліджень металу шва і зварних з’єднань» для студентів спеціальності 131 …
БП Татарин, МІ Підгурський, СЮ Мариненко
4*2016
Doslidzhennia suchasnoho stanu rozvytku vidnosyn derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Nimechchyni ta Ukraini [The study of the current state of relations public-private …
NY Mushchynska
Zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu-The …, 2011
42011
Роль державно-приватного партнерства в формуванні туристських кластерів
НБ Петрова, НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 373-393, 2011
42011
Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону
НЮ Мущинська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
22015
Науково-методичний підхід до оцінки рівня тінізації доходів населення
ЛБ Рябушка, ДВ Бондаркова
Ефективність державного управління, 457-466, 2014
22014
Визначення механізмів та інструментів регіонального розвитку
НЮ Мущинська, ОМ Масленніков
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 63-67, 2014
22014
Формування пропозицій щодо нормативно-правового врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків
ТГ Молодченко, НЮ Мущинська
Экономикс, 2013
22013
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
22009
Rehionalni osoblyvosti znyzhennia rivnia tinizatsii ekonomiky
NY Mushchynska
Regional features reduce the shadow economy]. Avtoreferat dys... kand. ekon …, 2008
22008
ГРОМАДСЬКІ ЦІННОСТІ В ПРОЕКТАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 279-283, 0
2
Проектне управління стратегією сталого розвитку територій: монографія.
ВМ Бабаєв, ІВ Білецький, АЮ Богославець, МП Бутко, ЗВ Гончарова, ...
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20