Тетяна Василівна Уманець
Тетяна Василівна Уманець
Одеський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Статистика: навч. посібник
ТВ Уманець, ЮБ Пігарєв
К.:Вікар, 2003
812003
Оцінка інвестиційної привабливості регіону за допомогою інтегральних індексів
ТВ Уманець
Економіка і прогнозування, 2006
672006
Регіональний економічний розвиток України: теоретичні основи управління, інтегральна оцінка, діагностика: Монографія
ТВ Уманець
Донецьк: ВіК 340, 2007
472007
Методи і моделі оціню-вання розвитку малого бізнесу: мікро- і мезорівень
ТВ Уманець, ЮО Ольвінська, ОВ Лучакова
Донецьк:"ВІК", 2010
41*2010
Загальна теорія статистики: Навч. посібник
ТВ Уманець
Київ: Знання, 2006
352006
Методологічні аспекти управління економічним розвитком регіону
ТВ Уманець
Регіональна економіка, 22-35, 2006
342006
Економічна статистика: Навч. посібник.
ТВ Уманець
К.: Знання, 2006
24*2006
Методика розрахунку індексів економічного розвитку регіонів: метод. посібн.
АЗ Підгорний, ТВ Уманець
Одеса: ОНЕУ, 2005
212005
Оцінка регіонального економічного розвитку України: теорія і практика: Монографія
ТВ Уманець
Донецьк:„ВІК, 2010
192010
Інформаційно-аналітична база регіонального управління: сучасний стан та перспективи розвитку
ТВ Уманець
Економіка України, 39-45, 2007
182007
Поняття суті управлінської категорії «регіон» та її типи в умовах трансформації структури господарства України
ТВ Уманець
Статистика України, 83-90, 2004
162004
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
АЛ Рвачев
Экономика, 2011
122011
Економічна самодостатність регіонів України: теоретичні основи, механізм забезпечення, оцінка:[монографія]
ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Одеса: Інтерпрінт, 2015
112015
Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення
БВ Буркінський, СК Харічков
Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2008, 2008
10*2008
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону
МІ Назаров
Економіка та держава, 91-95, 2013
72013
Система індикаторів оцінки інноваційного розвитку: регіональний аспект
ТВ Уманець, ОВ Лучакова
Видавництво Львівської політехніки, 2010
72010
Система індикаторів оцінки інноваційного розвитку в Україні
ТВ Уманець, ОВ Лучакова
Вісник „Проблеми економіки і управління, 260-268, 2010
7*2010
Теоретичні засади формування механізму мотивації виробничого персоналу морських портів
ТВ Уманець, ОО Лосікова
Вісник Хмельницького національного університету 3 (2), 68-72, 2011
62011
Методи i модел1 оц1нювання розвитку малого б1з-несу: мезо-i мiкрoрiвень: Moнoграфiя
ТВ Уманець
ТВ Уманець, ЮО ОльвЫ-ська, ОВ Лучакова-Донецьк:«В1К, 2010
62010
Формування системи індикаторів оцінки роз-витку малого та серед-нього бізнесу: регіональ-ний аспект
ТВ Уманець, ОВ Лучакова
Бизнес Информ: научн. информ, 76-79, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20