Тетяна Василівна Уманець
Тетяна Василівна Уманець
Одеський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Статистика: навч. посібник
ТВ Уманець, ЮБ Пігарєв
К.:Вікар, 2003
792003
Оцінка інвестиційної привабливості регіону за допомогою інтегральних індексів
ТВ Уманець
Економіка і прогнозування, 2006
642006
Регіональний економічний розвиток України: теоретичні основи управління, інтегральна оцінка, діагностика: Монографія
ТВ Уманець
Донецьк: ВіК 340, 2007
442007
Методи і моделі оціню-вання розвитку малого бізнесу: мікро- і мезорівень
ТВ Уманець, ЮО Ольвінська, ОВ Лучакова
Донецьк:"ВІК", 2010
38*2010
Загальна теорія статистики: Навч. посібник
ТВ Уманець
Київ: Знання, 2006
352006
Методологічні аспекти управління економічним розвитком регіону
ТВ Уманець
Регіональна економіка, 22-35, 2006
302006
Економічна статистика: Навч. посібник.
ТВ Уманець
К.: Знання, 2006
23*2006
Методика розрахунку індексів економічного розвитку регіонів: метод. посібн.
АЗ Підгорний, ТВ Уманець
Одеса: ОНЕУ, 2005
222005
Оцінка регіонального економічного розвитку України: теорія і практика: Монографія
ТВ Уманець
Донецьк:„ВІК, 2010
192010
Інформаційно-аналітична база регіонального управління: сучасний стан та перспективи розвитку
ТВ Уманець
Економіка України, 39-45, 2007
172007
Поняття суті управлінської категорії «регіон» та її типи в умовах трансформації структури господарства України
ТВ Уманець
Статистика України, 83-90, 2004
152004
Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення
БВ Буркінський, СК Харічков
Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2008, 2008
12*2008
Економічна самодостатність регіонів України: теоретичні основи, механізм забезпечення, оцінка:[монографія]
ТВ Уманець, ЛС Шаталова
Одеса: Інтерпрінт, 2015
112015
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
АЛ Рвачев
Экономика, 2011
9*2011
Система індикаторів оцінки інноваційного розвитку: регіональний аспект
ТВ Уманець, ОВ Лучакова
Видавництво Львівської політехніки, 2010
82010
Система індикаторів оцінки інноваційного розвитку в Україні
ТВ Уманець, ОВ Лучакова
Вісник „Проблеми економіки і управління, 260-268, 2010
8*2010
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону
МІ Назаров
Економіка та держава, 91-95, 2013
72013
Методи i модел1 оц1нювання розвитку малого б1з-несу: мезо-i мiкрoрiвень: Moнoграфiя
ТВ Уманець
ТВ Уманець, ЮО ОльвЫ-ська, ОВ Лучакова-Донецьк:«В1К, 2010
62010
Теоретичні засади формування механізму мотивації виробничого персоналу морських портів
ТВ Уманець, ОО Лосікова
Вісник Хмельницького національного університету 3 (2), 68-72, 2011
52011
Малий бізнес України: проблеми розвитку
ТВ Уманець, ОВ Лучакова
Оцінка ефективності використання ресурсів підприємствами Донецького регіону …, 2008
52008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20