Halyna Pudycheva, Галина Олександрівна Пудичева
Halyna Pudycheva, Галина Олександрівна Пудичева
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Разработка концептуальных положений энергетического контроллинга
ГА Пудычева
Технологический аудит и резервы производства, 39-43, 2014
9*2014
Управління вартістю підприємства: Навчальний посібник
ОМ Бабій, ВС Малишко, ГО Пудичева
Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016
5*2016
Факторний аналіз прибутку підприємства
ГО Пудичева, ГА Пудычева
Publishing house «BREEZE», 2018
42018
Управління енергетичним господарством бюджетних та комерційних підприємств на засадах контролінгу
ГО Пудичева, ГА Пудычева
42015
Залежність від попереднього розвитку («path dependence») української енергетичної системи
ОО Дегтярьова, ГО Пудичева, ОА Дегтярева, ГА Пудычева
Актуальні проблеми економіки, 151, 2014
4*2014
Формування конкурентного середовища в енергетичному господарстві за допомогою кластерного підходу
ГО Пудичева
Економіка та держава, 75 – 79, 2014
42014
Передумови створення системи контролінгу альтернативних джерел енергії на підприємстві
ОО Дегтярьова, ГО Пудичева, ОА Дегтярева, ГА Пудычева
Одеський національний економічний університет, 2012
42012
Організація енергоменеджменту в системі управління енергетичним господарством
ОО Дегтярьова, ГО Пудичева
Вісник соціально-економічних досліджень, 289-295, 2012
42012
Стан української енергетики в контексті розвитку світової енергетики
ГО Пудичева, ПП Несененко
Видавничий дім" Гельветика", 2018
22018
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЛОГІСТИКА» ТА «УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ»
ГО Пудичева, ВС Малишко
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 2017
22017
Виявлення основних тенденцій розвитку енергетичного сектору України
ГО Пудичева, ГА Пудычева
Baltia Publishing, 2016
22016
Стратегічний та оперативний аспекти енергетичного контролінгу
ГО Пудичева
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали …, 2015
22015
Використання інструментів контролінгу в управлінні енергетичним господарством підприємства
ГО Пудичева
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 2014
22014
Контролінг в системі управління енергетичним господарством підприємства
ГО Пудичева
Вісник соціально-економічних досліджень, 83-89, 2013
22013
Оцінка впливу логістичних факторів на показник рентабельності активів підприємства
H Pudycheva
Вісник соціально-економічних досліджень, 99-110, 2018
1*2018
Вплив логістики на конкурентоспроможність підприємства
ГО Пудичева, СМ Цуркан, ВС Малишко, ГА Пудычева, СН Цуркан, ...
Атлант, 2017
12017
Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки
H Pudycheva
Вісник соціально-економічних досліджень, 179-185, 2016
12016
Логистический подход в управлении хозяйственной деятельностью предприятия
ГА Пудычева, ГО Пудичева
Полиграфист, 2016
12016
Фактори забезпечення енергетичної безпеки підприємств
Г Пудичева
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 121-132, 2016
12016
Застосування методу головних компонент для визначення рівня сталого розвитку енергетичного господарства загальноосвітніх шкіл
ГО Пудичева
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 145-151, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20