Подписаться
R.R. Lazko (Григорий Григорьевич Лазько; Рыгор Лазько)
R.R. Lazko (Григорий Григорьевич Лазько; Рыгор Лазько)
Francisk Skorina Gomel State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене gsu.by - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перад патопам (Еўрапейская палітыка Польшчы. 1932–1939 гг.)
РР Лазько
Мінск: БДУ, 2000
172000
Беларусь у еўрапейскай палітыцы, 1918–1925 гг
РР Лазько, АМ Кротаў, ММ Мязга
Нарысы, Гомель, 2003
152003
Польска-савецкія мірныя перамовы і лёс Беларусі
РР Лазько
Беларускі гістарычны часопіс, 5-12, 2010
132010
Беларуская" буферная" рэспубліка ў палітыцы савецкай Расіі ў пачатку 1919 года
ГГ Лазько
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2006
102006
Палітыка Савецкай Расіі ў дачыненні да Беларусі ў святле нацыянальнай праграмы партыі бальшавікоў (кастрычнік 1917-пачатак 1919 г.)
РР Лазько
Беларускі гістарычны часопіс, 3-11, 2012
72012
Крах Версальскай сiстэмы ў Еўропе i аб'яднанне Беларусi
Р Лазько
Беларускi гiстарычны часопiс, 3, 2009
72009
Ягелонская ідэя ў Польскай Рэспубліцы пасля Рыжскага міру
РР Лазько
Беларускі гістарычны часопіс, 25-37, 1995
61995
Антон Луцкевiч у Парыжы летам 1919 г.
ГГ Лазько
Белорусский государственный университет, 2009
42009
Паварот да новай «перадышкi» i абвяшчэнне БССР
РР Лазько
Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы …, 2008
42008
Пытанне аб «рыжскай граніцы» ў англа-польска-савецких адносінах (верасень 1939—ліпень 1941 гг.)
РР Лазько
Великая победа: героизм и подвиг народов: ма, 2005
42005
Паход Чырвонай Армii на Захад у вераснi 1939 г.: погляд з Усходу
РР Лазько
Беларускi гiстарычны сшытак, 21-32, 2000
42000
Перад патопам. Еўрапейская палiтыка Польшчы (1932-1939)
РР Лазько
42000
Польша и франко-советский договор о взаимопомощи (май 1935—март 1936 гг.)
ГГ Лазько
Вопросы истории, 139-148, 1979
41979
Нас аб'ядналi—хто
РР Лазько
Чужанiцы... Аб гiстарычных умовах аб'яднання Беларусi ў вераснi, 0
4
Кротаў АМ, Мязга ММ Беларусь у еўрапейскай палiтыцы, 1918-1925 гг. Нарысы
РР Лазько
32003
Пытанне аб польскай меншасцi на Беларусi ў кантэксце савецка-польскiх адносiн 1920-30-х гг
Р Лазько
Нацыянальныя меншасцi Беларусi: Тэматычны зб. навук. прац. Кн. 2, 59, 1996
31996
Пачатак бальшавісцкай нацыянальнай палітыкі
РР Лазько
Беларускі гістарычны часопіс 12, 5-10, 2013
22013
Савецка-польскiя мiрныя перамовы i лѐс БССР
РР Лазько
Białoruskie Zeszyty Historyczne, 33, 2011
22011
Першая спроба стварэння Беларускай Савецкай Рэспублікі
ГГ Лазько
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2009
22009
Belarusian-Soviet negotiations of 1920
RR Laz’ko
W: Michaluk D, redaktor. Biaɫoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki …, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20