Михайло Буроменський Всеволодович
Михайло Буроменський Всеволодович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Міжнародне право: навч. посібник
МВ Буроменський
К.: Юрінком інтер, 2006
382006
Міжнародне право: Гендерна експертиза
МВ Буроменський
К.: Логос, 2001
212001
Звернення до Європейського суду з прав людини (Практика суду і особливості українського законодавства)
МВ Буроменський
Х.: Фоліо, 2000
192000
Міжнародний захист прав людини та права біженців
МВ Буроменський
Навч. посіб, 2002
142002
Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права
МВ Буроменський
видавництво" Право", 2003
112003
Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внутрішньому правопорядку України
МВ Буроменський
видавництво" Право", 1999
111999
Міжнародно-правові стандарти внутрішньодержавної демократії
МВ Буроменський
видавництво" Право", 1997
101997
Суди у відноСинах з журналіСтами та змі ПоСібник для Суддів
М Буроменський, О Сердюк, І Підкуркова
Буроменський, О. Сердюк, І. Підкуркова, 2008
92008
Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства
НВ Лінник
Університетські наукові записки, 41-45, 2006
92006
ОснОви судОвОї журналістики: пОсібник для журналістів
М Буроменський, О Сердюк, І Підкуркова
Буроменський, О. Сердюк, І. Підкуркова, 2009
82009
Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців. Навч. посібник
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, ВГ Куць
Х.: Б. в, 55, 2004
82004
Українська доктрина співвідношення міжнародного і національного права
МВ Буроменський
Правова доктрина України: у 5, 0
7
Можливості адаптування українського законодавства до міжнародних стандартів забезпечення рівності політичних прав чоловіків і жінок
М Буроменський
Перспективи паритетної демократії у політико-правовому полі України: Зб …, 1997
61997
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Європейський кодекс свободи та демократії
М Буроменський
Право України, 89-97, 2010
52010
Кроки до Європи: рецензія на збірник «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Дослідження. Нормативні акти». Вип. 1, 2, 3/за ред. ПМ Рабіновича
М Буроменський
Право України, 125-126, 1999
51999
Вплив міжнародного права на політичні режими держав
МВ Буроменський
51998
Про відповідність проекту Кримінального кодексу України, підготовленого робочою групою Кабінету Міністрів, міжнародно-правовим нормам про захист прав і основних свобод людини
МВ Буроменський
Права людини в Україні.-1995.-Вип 10 (2), 4, 0
5
Корупція в сфері державних закупівель: форми прояву та засоби протидії в контексті нового антикорупційного законодавства
КЮ Хусанова
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 323-333, 2010
42010
Щодо легітимності діючої сьогодні влади в Україні [Електронний ресурс]
МВ Буроменський
Юридичні акценти.–2014.–Режим доступу: www. irbis-nbuv. gov. ua …, 0
4
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20