Кулаженко, Владимир Геннадьевич (Кулажанка, У.Г. ; Kulazhanka, Uladzimir)
Кулаженко, Владимир Геннадьевич (Кулажанка, У.Г. ; Kulazhanka, Uladzimir)
Белорусский государственный университет, Фундаментальная библиотека. пр. Независимости 4, 220030
Verified email at bsu.by - Homepage
TitleCited byYear
Интеграция информационных ресурсов открытого доступа для обеспечения научно-образовательного процесса в учреждениях высшего образования
ДА Качан, АВ Богатко, ИН Богатко, СВ Енин, ВГ Кулаженко, ...
Открытое образование 22 (4), 53-63, 2018
32018
Асаблівасці арганізацыі жыцця праваслаўнай царквы ў Беларусі 1944 - 1948 гг. па матэрыялах фондаў Упаўнаважаных Савета па справах Рускай Праваслаўнай Царквы пры СНК СССР: да …
УГ Кулажанка
Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа 2, 62-68, 2009
32009
Дакументы ўпаўнаважаных Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы пры Савеце Міністраў СССР як крыніца па гісторыі Праваслаўнай царквы ў Беларусі. 1944-1965 гг.
УГ Кулажанка
Беларускі археаграфічны штогоднік, 30-43, 2009
32009
Наукометрические показатели в формировании стратегии публикационной активности университета
ВМ Галынский, ВГ Кулаженко, ПЛ Соловьев
Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч …, 2018
22018
Роль библиотек в рейтинговой стратегии университетов
ВМ Галынский, ВГ Кулаженко, ПЛ Соловьев
Бібліятэчны веснік, 47-63, 2016
22016
Менеджмент вузовских библиотек. Университетская библиотека в условиях цифровой трансформации: материалы XVIII Международной научно-практической конференции, 28–29 ноября 2018 г …
ВГ Кулаженко, ОА Больнова, ЕН Садовская, АИ Михнюк
Минск: БГУ, 2019
2019
Перспективы формирования в Беларуси системы централизованной подписки на научные информационные ресурсы
ВГ Кулаженко
Минск: БГУ, 2019
2019
Праз віхуры рэвалюцыі да асветы
У Кулажанка
Універсітэт, 7, 2018
2018
Движение к открытой науке
ВГ Кулаженко
Минск: БГУ, 2017
2017
Программа развития Белорусского государственного университета на 2016–2020 гг./СВ Абламейко [и др].
СВ Абламейко, ОА Ивашкевич, АЛ Толстик, АВ Данильченко, ...
Минск: БГУ, 2016
2016
Царкоўныя летапісы XIX-XX стагоддзяў як крыніцы па мясцовай гісторыі
У Кулажанка, Л Кулажанка
Бельскі гостінэць, 113-119, 2016
2016
За крок да векавой гісторыі
У Кулажанка
Бібліятэчны свет, С. 27-29, 2016
2016
C'est la Berezina: конец американского авиарекорда
В Кулаженко
Планета, 80-87, 2014
2014
Рэгістрацыйныя справы праваслаўных прыходаў у фондах упаўнаважаных Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы (1944-1965 гг.): крыніцазнаўчы аспект
УГ Кулажанка
Беларускі археаграфічны штогоднік., 69-74., 2014
2014
Летапіс Дукорскай Петра-Паўлаўскай царквы (1867 - 1917)
УГ Кулажанка, М Шумейка
Мінск: РВУ "Выдавецкі дом "Звязда", 2013
2013
Формирование, эволюция и информационная составляющая отчетных документов уполномоченных Совета по делам РПЦ при СМ СССР 1944-1965 гг. (по материалам государственных архивов …
ВГ Кулаженко
Государство, общество, церковь в истории России ХХ в. : материалы ХІ …, 2010
2010
Кулажанка, У. Г. Царкоўныя летапісы другой паловы XIX-XX ст. як крыніцы па гісторыі населеных пунктаў Беларусі
УГ Кулажанка
Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых …, 2008
2008
"Царкоўнае пытанне" ў кампаніі па перасяленні беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы ў БССР (1944-1946 гг.)
УГ Кулажанка
Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы …, 2008
2008
Дакументальныя крыніцы па гісторыі беларускай праваслаўнай царквы ХХ ст. у архівах Беларусі: праблемы іх публікацыі і навуковага выкарыстання
УГ Кулажанка
Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў ХІХ-ХХ ст. у Беларусі …, 2008
2008
Праблемы публікацыі архіўных дакументаў па гісторыі беларускай літаратуры і мастацтва
УГ Кулажанка
Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі …, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20