Подписаться
Дубницкий Владимир
Дубницкий Владимир
Ukrainian State University of Chemical Technology, Український державний хіміко-технологічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Современный маркетинг: Учебн. пособ
ИВ Бондаренко, ВИ Дублицкий
Донецк: Юго-Восток, 2002
382002
Механизмы управления маркетингом промышленного комплекса региона
ВИ Дубницкий
Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2003
282003
Сучасний маркетинг (у схемах, малюнках, таблицях, термінологічних поясненнях): навчальний посібник
ІВ Бондаренко, ВІ Дубницький
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток Лтд, 2002
222002
Территориальные системы: проблемы трансформации и перспективы развития
ВН Василенко, ВИ Дубницкий, ОА Кратт
Донецк: Юго-Восток, 2003
172003
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография
АИ Амоша, ИП Булеев, ВИ Дубницкий
Донецк: Юго-Восток, 2011
162011
Розроблення комплексу територіального маркетингу для підвищення соціально-економічного потенціалу промислових міст старопромислового регіону
ВІ Дубницький, НВ Даніліна, ВЮ Луніна
" ВТД" Університетська книга", 2012
152012
Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса
ВИ Дубницкий, АН Лозикова
Донецк: ООО «Юго-Восток, 2003
152003
Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием: монография
ВИ Дубницкий, ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Донецк: ДЭГИ, изд-во «Юго-Восток, Лтд, 2008
132008
Угольные энергетические ресурсы мира и Украины
ИГ Ширнин, ВИ Дубницкий
Уголь Украины, 5-9, 2007
132007
Состояние угольной и сланцевой отраслей ЕС и Украины
ИГ Ширнин, ВА Палкин, ВИ Дубницкий
Уголь Украины, 8-10, 2007
132007
Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу
ЄІ Нагорний, ЛЮ Сагер, ЛО Сигида
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
122017
Регіональна соціально-економічна система: теоретичні аспекти державного управління та процесу розвитку
ВІ Дубницький, КВ Фокіна-Мезенцева
Економічні інновації, 2012
122012
Інноваційно-маркетинговий потенціал промислового підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку
В Дубницький, Н Даниліна
Маркетинг в Україні, 33-40, 2012
122012
Регіональна діагностика як іманентна складова маркетингу території
ВІ Дубницький, РМ Лазебник
Регіональна економіка, 212-216, 2006
122006
Особливості стратегічного управління підприємством інноваційно-маркетингової орієнтації на промисловому ринку
ВЛ Пілюшенко, ВІ Дубницький
Вісник економічної науки України, 2015
112015
Некоторые вопросы развития технопарковых структур в Украине
ВН Амитан, ВИ Дубницкий
Вісник академії економічних наук України, 5, 2004
112004
Ринкова трансформація промислового комплексу регіону
ВІ Дубницький
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00. 05" Розвиток продуктивних сил і …, 2008
102008
Трансформация промышленного комплекса региона в контексте маркетинговой концепции
ВИ Дубницкий
Вісник Академії економічних наук України, 15, 2004
102004
Регіональна інфраструктура: модернізація, пріоритети та перспективи розвитку
ВІ Дубницький, СО Федулова, ОВ Василюк
Проблемы экономики, 161-168, 2017
92017
Реструктуризація в управлінні машинобудівними підприємствами як інструмент забезпечення їх стратегічної стійкості
ВІ Дубницький
Экономика: реалии времени, 28-31, 2014
92014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20