Подписаться
Marchenko Svitlana (Марченко Світлана Іванівна, Марченко Светлана Ивановна)
Marchenko Svitlana (Марченко Світлана Іванівна, Марченко Светлана Ивановна)
Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine (ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, факультет фізичного
Подтвержден адрес электронной почты в домене tmfv.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор
СІМ ОМ Худолій
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
462007
Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку швидкісно-силових здібностей учнів молодшого шкільного віку
СІ Марченко
Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків …, 2008
452008
УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР
СІ МАРЧЕНКО
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з …, 2008
432008
Optimization of Teaching Boys Aged 10 Mae-Geri (Front Kick) Technique in Kyokushin Karate
S Marchenko, K Kovalenko
Journal of Learning Theory and Methodology 1 (1), 33-39, 2020
342020
Моделювання розвитку швидкості у школярів 2—4 класів засобами рухливих ігор
СІ Марченко
Теорія та методика фізичного виховання.—Харків: ОВС, 10-15, 2009
342009
Motor Skills Development: Optimization of Teaching Boys Aged 15 Press Headstand and Handstand
O Khudolii, O Kapkan, S Harkusha, S Marchenko, V Veremeenko
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (1), 42-48, 2020
242020
Modelyuvannya rozvytku shvydkisno-sylovykh zdibnostey u shkolyariv 2-4 klasiv zasobamy rukhlyvykh ihor
OM Khudolii, SI Marchenko
Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho …, 2007
242007
Особливості рухової підготовленості молодших школярів
СІ Марченко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 15-36, 2007
242007
Managing the Effectiveness of Teaching Boys Aged 10 Mawashi-Geri (Roundhouse Kick) Technique in Kyokushin Karate
S Marchenko, O Taranenko
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (4), 262-268, 2020
232020
Вікові особливості фізичного розвитку молодших школярів
СІ Марченко
Теорія та методика фізичного виховання, 9-14, 2006
232006
Strength abilities: Estimation of immediate training effect of strength loads in girls aged 7 years
O Khudolii, O Ivashchenko, S Iermakov, Y Nosko, S Marchenko
ТОВ ОВС, 2019
222019
Control and Assessment of 7-Year-Old Boys’ Coordination Abilities at the Initial Training Stage in Kyokushin Karate
S Marchenko, D Bezpalko
Journal of Learning Theory and Methodology 1 (2), 82-88, 2020
132020
ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ХЛОПЧИКІВ 6—10 РОКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СІ Марченко, ВВ Іванов
Теорія та методика фізичного виховання, 10-13, 2011
132011
Modelyuvannya rozvytku shvydkosti u shkolyariv 2—4 klasiv zasobamy rukhlyvykh ihor
SI Marchenko
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna 10, 10-14, 2009
132009
Kharakterystyka vplyvu ihrovykh zasobiv na dynamiku rozvytku shvydkisno-sylovykh zdibnostei uchniv molodshoho shkilnoho viku
SI Marchenko
Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna 1, 29-34, 2008
132008
Організаційно-педагогічні умови використання інноваційної ігрової практики у позакласному фізичному вихованні п’ятикласників (на прикладі SNAG)
КСС Марченко С.І.
Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали Х Міжнародної електронної …, 2015
122015
Моделювання розвитку сили у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор
СІ Марченко
Теорія та методика фізичного виховання, 11-15, 2010
122010
Effectiveness of Using Active Games for Strength Development in 10-Year-Old Boys at the Initial Training Stage in Kyokushin Karate
S Marchenko, B Satdyiev
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 21 (1), 84-89, 2021
102021
Assessment of Reliability and Informativeness of Coordination Fitness Indicators of 8-Year-Old Boys
S Marchenko, Y Verdysh
Journal of Learning Theory and Methodology 2 (1), 21-28, 2021
102021
Pattern recognition: modes of teaching boys aged 10 mae-geri (front kick) technique in kyokushin karate
OK SVITLANA MARCHENKO, WLADYSLAW JAGIELLO, SERGII IERMAKOV, OLHA IVASHCHENKO
ARCH BUDO 17, 253-261, 2021
102021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20