Ruslan Avhustyn, Руслан Августин
Ruslan Avhustyn, Руслан Августин
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналуТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління інформаційними зв'язками
Р Августин, Ю Богач
Тернопільський національний економічний університет, 2013
14*2013
Державне регулювання природних монополій: суть, завдання та методи.
Р Августин, О Саприка, Н Галазюк
Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць., 107-114, 2010
132010
Механізми реалізації регіональної структурної політики:монографія
АФ Мельник, АЮ Васіна, РР Августин
Тернопіль: ТНЕУ, 232-233, 2015
72015
Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій в умовах динамічного зовнішнього середовища
Р Августин, Ю Богач
Наука молода, 9-13, 2012
7*2012
Удосконалення фінансових інструментів управління комунальною власністю в умовах переходу до ринкових відносин
РР Августин
Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку …, 2002
52002
Пріоритети державної політики детінізації національного господарства України на сучасному етапі розвитку
Р Августин
Проблеми економіки, 35-40, 2016
42016
Економічний персоналізм митрополита Андрея Шептицького
РР Августин
Науковий вісник НЛТУ України 23 (4), 2013
42013
Економічний персоналізм як економічна підвалина формування національного середнього класу у Західній Україні міжвоєнного часу
РР Августин
Ефективність державного управління, 278-285, 2012
42012
Формування інституціального механізму регулювання тіньового сектору та економічного зростання
Р Августин
Научные труды ДонНТУ, 185-189, 2014
3*2014
Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства
РР Августин
Науковий вісник НЛТУ України 24 (1), 2014
32014
Ekonomichnyi personalizm mytropolyta Andreia Sheptytskoho [Economic personalism of Metropolitan Andrey Sheptytsky]
RR Avhustyn
Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy–Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine 23, 385-393, 2013
32013
Фактори впливу на фінансові результати діяльності природних монополістичних структур
Р Августин, О Саприка, Н Глазюк
Матеріали Всеукраїнської науково–практичної інтернет–конференції «Українська …, 2010
3*2010
Природні монополії: економічна сутність та об'єктивна потреба їх виникнення.
Р Августин, С О., Г Н
Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць., 167-172, 2010
32010
Derzhavne rehuliuvannia pryrodnykh monopolii: sut, zavdannia ta metody
R Avhustyn
Naukovi pratsi NDF, 59-63, 2009
3*2009
Конкурентоспроможність та основні поняття, що її характеризують
РР Августин
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
32007
Visitors Queue Management Optimization using Web System for Activity Support of the Administrative Services Center
O Papa, Y Kedrin, A Pukas, R Avhustyn
22018
Uzahalnennya svitovoho dosvidu formuvannya efektyvnoyi systemy detinizatsiyi natsionalnoho hospodarstva [Generalization of world experience formation of effective national …
RR Avhustyn
Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 192-197, 2014
22014
Formuvannya instytutsial'noho mekhanizmu rehulyuvannya tin'ovoho sektoru ta ekonomichnoho zrostannya
R Avhustyn
Nauchnye trudy DonNTU, 185-189, 2014
22014
Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку
РР Августин
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-9, 2014
22014
Електронне врядування як інформаційна база забезпечення взаємодії влади і бізнесу
Р Августин
Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства, 104-107, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20